WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SUCHOMEL, Milan, Prof. PhDr. CSc.

* 1928

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Philosophy and aesthetics
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Czech studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika
- dějiny české literatury
- česká literatura v rámci literatury světové
- česká literatura 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies Literárněvědná společnost
Publikační činnost / Publications - Úplná bibliografie ZDE.

- Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. - Brno : Atlantis, 1992. - 142 s.
- Co zbylo z recenzenta : literární kritika 1954-1994. - Brno : Vetus via, 1995. - 267 s.
- Jiné oči Jiřího Mahena : text, kontext, čtenáři. - Brno : Jota, 1997. - 219 s. - Obsahuje též: Měsíc / Jiří Mahen.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map