WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BARON, Roman, Mgr. Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav Brno, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 509
+420 / 532 290 511
Bydliště / Home address Úvoz 94, 602 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 549 251 543
Mobil / Mobile number +420 / 608 523 754
E-mail / E-mail address baron@iach.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
History
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Polish studies - Historiography
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - moderní dějiny střední Evropy 19. a 20. století
- historie Polska
- česko / československo - polské vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Sdružení historiků České republiky - člen
- Matice moravská - člen
- Slovanský přehled - člen redakční rady
- Polský kulturně osvětový svaz v ČR - člen Sekce regionálních dějin
- Pedagogická fakulta MU v Brně - člen komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia
Publikační činnost / Publications - Výběrová bibliografie za roky 1996-2005 / Selected bibliography (1996-2005) published in:
Roman Baron (* 2 IX 1970 r. w Brnie). - In: Z myślą o potomnych. Publikacja jubileuszowa z okazji 40-lecia Sekcji Historii Regionu ZG PZKO / ed. S. Zahradnik. - Opole–Czeski Cieszyn : Sekcja Historii Regionu ZG PZKO, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Ośrodek Dokumentacji Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, 2005. - S. 59-61.

- Plany utworzenia polsko-czechoslowackiej konfederacji a sprawa Zaolzia (1940-1942) - In: Slezsko v dějinách českého státu. - Opava, 1998. - S. 317-326.
- Koncepcja polsko-czechosloackiej konfederacji w najnowszich opracowaniach historyków czeskich. - In: Od rywalizacji do wspólpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach mlodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. - Wroclaw : Kolegium Europy Wschodniej, 2003. - s. 89-99.
- Politická kultura v moderní polské historiografii. - In: Český časopis historický. - Roč. 101, č. 2 (2003), s. 353-375.
- Wspópraca Macierzy Szkolnej dla Ksiestwa Cieszynskiego z galicyjskim Towarzystwem Szkoly Ludowej. - In: Pamietnik Ciesyznski. - Roč. 19, (2004), s. 47-70.
- Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century). Part II: 19th and 20th Centuries / eds. J. Pánek, R. Baron, M. Hułas. - Warsaw : Institute of History, Polish Academy of Sciences – Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. - 363 s.
- Politická kultura v Polsku - dávné a nové elity. - In: Český časopis historický. - Roč. 103, č. 4 (2005), s. 974-976.
- Obraz Polski i Polaków wśród czechosłowackich elit politycznych na emigracji (1939-1945). - In: Kultura polityczna w Polsce. Swoi i obcy. - Poznań : Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2005. - S. 127-132.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map