WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ZEMAN, Jiří, PhDr. Ph.D.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 493 331 355
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.zeman@uhk.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - fonetika
- fonologie
- sociolingvistika
- kontaktová lingvistika
- interlingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - člen
- North American Association of Teachers of Czech - člen
- Češtinář - výkonný redaktor
Publikační činnost / Publications Knižní publikace
- Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině : Anglická osobní jména / J. Zeman, J. Kučera. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998.
- Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách / J. Zeman, J. Hoffmannová, O. Müllerová. - Praha : Trizonia, 1999.
- Spisovatelé Chrudimska. 1. díl: A-CH / kol. autorů. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999.
- Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině (2.) : Severská osobní jména. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000.
- Spisovatelé Chrudimska. 2. díl: J-R / kol. autorů. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001.
- Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině (3.) : Románská osobní jména. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002.
Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině (4.) : Francouzská osobní jména. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.
- Spisovatelé Chrudimska. 3. díl: S-Z / kol. autorů. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.
- Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině (5.) : Italská, holandská a albánská osobní jména. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005.

Bližší údaje v bibliografiích:
- Soupis prací PhDr. Jiřího Zemana za roky 1980-1996. - In: Češtinář. - Roč. 8, č. 2 (1997-98), s. 43-48.
- Soupis prací PhDr. Jiřího Zemana za roky 1997-2002. - In: Češtinář. - Roč 13, č. 4 (2002-2003), s. 99-104.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map