WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

POKORNÝ, Milan, PhDr. Ph.D.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Jarešova 396, 140 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address dm.pokorni@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Translators
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
History - Slovakia (Slovak Republic)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost Franka Wollmana - člen
- Asociace českých slavistů - člen
- Společnost Aloise Jiráska - místopředseda
Publikační činnost / Publications - Teoretické i praktické hľadiská medziliterárnosti. - In: Romboid. - Roč. 24, č. 11 (1989), s. 90-94.
- Společenství české a slovenské literatury v současné fázi meziliterárního procesu. - In: Osobitné medziliterárne spoločenstvá. 3 / D. Ďurišin a kol. - Bratislava : Veda, 1991. - S. 171-192.
- Několik poznámek k současné podobě českého a slovenského meziliterárního společenství. - In: Osobitné medziliterárne spoločenstvá. 4 / D. Ďurišin a kol. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1992. - S. 160-174.
- Obščnost' češskoj i slovackoj literatur kak etap mežliteraturnogo processa : (1950-1960 gg.). - In: Osobyje mežliteraturnyje obščnosti. 5. - Taškent : Izdat. AN Respubliki Uzbekistan, 1993. - S. 134-150.
- Žanrovoje razvitije stichotvornogo romana 2. poloviny 19. veka v svete mežliteraturnych svjazej / M. Pokorný, M. Zelenka. - In: Specifika literaturnych otnošenij : problemy izučenija obščnosti slavjanskich literatur. - Moskva : Institut slavjanovedenija i balkanistiki RAN, 1994. - S. 135-147.
- Albert Pražák v archivních dokumentech Karlovy univerzity. - In: Slovakistika v české slavistice. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 9–17.
- Česko-slovenské meziliterární vztahy : tradice a perspektivy. - In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. - Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2000. - S. 119–126.
- Česko-slovenské meziliterární vztahy v 70.–80. letech z hlediska kategorie polyfunkčnosti. - In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. - Bratislava : T.R.I. Médium, 2000. - S. 153–161. - (ed. Slovanské reflexie; 10)
- Novodobý epos? Žánrové souvislosti masové kultury. - In: Literatury v kontaktech (Jazyk–literatura–kultura). - Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2002. - S. 34–41. - (Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice)
- K žánrové typologii románu ve slovanských literaturách 19. a 20. století. - In: Braslav. - Roč. 1. (2003), s. 160–167.
- Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918–1925 / s H. Zelenkovou. - In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. S. 123–134.
- Recepcia knižných slovacík a slovenská literatúra v českých nakladateľstvách v období 1900–1925 / s H. Zelenkovou. - In: Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí : K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2004. - S. 223–265.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map