WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SLOBODA, Marián, Mgr.

* 1979

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address maslo@zoznam.sk
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Belorussian
Linguistics - Croatian
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Serbocroatian
Linguistics - Slovak
Etnography, folklore and ethnology - Slovaks
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovak studies - Ethnography, folklore and ethnology
Belorussian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sociolingvistika, analýza diskurzu
- bilingvizmus, jazykové kontakty česko-slovenské, bělorusko-ruské, slovensko-(srbo)chorvatské
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné aktuality - člen redakční rady zodpovědný za Fórum Jazykovědného sdružení ČR - (viz \"Poznámka\")
- Mezinárodní asociace bělorusistů - člen komitétu
Publikační činnost / Publications - Úplná bibliografie ZDE

- Řecká a makedonská etnická skupina v Česku: lingvistické aspekty jejich vzniku a vývoje. - In: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí / sest. O. Šrajerová. - Opava – Praha : SÚ SZM – DIS RE, 2002. - S. 234–242.
- Language maintenance and shifts in a Greek community in a heterolinguistic environment: the Greeks in the Czech Republic. - In: Journal of the Hellenic Diaspora. – Roč. 29, č. 1 (2003), s. 5-33.
- Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost. - In: Čeština doma a ve světě. – Roč. XII, č. 3–4 (2004), s. 208-220.
- Jazyk národnostnej menšiny, idiolektné siete a biografie (Slováci v chorvátskom Iloku). - In: Slovenská reč. – Roč. 69, č. 1 (2004), s. 15-36.
- Od aspektov bilingválnej interakcie k jazykovej asimilácii a retencii: Prípadová štúdia slovenskej rodiny v Česku. - In: Slovenská reč. – Roč. 70, č. 6 (2005).
- „Aj ja som išiel do sveta a donášel jsem své lásce najkrajšie kvety...“ (Podoby bilingválneho diskurzu a „českoslovenčina“) / M. Sloboda, M. Nábělková. - In: Individuálny a spoločenský bilingvizmus / sest. J. Štefánik. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 51–65.

Poznámky / Notes - Fórum Jazykovědného sdružení ČR

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map