WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DOHNAL, Josef, PhDr. CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Šromova 59, 643 00 Brno - Chrlice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jdohnal@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/lide/1814-josef-dohnal

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
History
Literary criticism (history)
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Russia
Literary criticism (history) - Russian literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
History - Slovakia (Slovak Republic)
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - History
Russian studies - History
Slovak studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská literatura
- literární věda obecná a srovnávací
- dějiny ruské literatury přelomu 19. a 20. století - prozaické žánry
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - ČAR
- Opera Slavica - redakční rada - člen
- Sborník prací FF MU : řada X - redakční rada - člen
Publikační činnost / Publications Úplná bibliografie ZDE

- Časové dimenze v povídce Zkouška Alexandra Bestuževa-Marlinského. - In: Slovanský romantizmus - poetika romantična : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 12.-13. 9. 2001. - FF UMB : Banská Bystrica, 2002. - S. 34 - 46.
- Symbol v (literární) komunikaci. - In: Brněnské česko-slovenské texty k literární komunikaci / sest. I. Pospíšil, M. Zelenka : Literatury v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura). - Brno, 2002. - S. 5 - 9.
- Leonid Andrejev kak istočnik inspiracii Pavela Kochouta. - In: Slavica literaria. - Č. 5 (2002). - S. 33 - 38. - (SPFFBU ; řada X).
- Vstřícné gesto. - In: Svět literatury. - Č. 21/22 (2001). - S. 278 - 281. - (Rec. Viewegh, J. : Psychologie umělecké literatury. Brno, 1999. - 312 s.)
- Zobrazení romantického hrdiny jako žánrová dominanta v Poetickém putování po díle Osipa Senkovského. - In: Slovanský romantizmus - o žánrovosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 5.-6. 9. 2002. - FF UMB : Banská Bystrica, 2002. - S. 88 - 96.
- Vzgljad na vopros o realizme v chudožestvennoj literature na poroge 21-ogo veka (Mesto realizma v sisteme literaturnych napravlenij v nastojaščuju epochu). - In: Rossica Olomucensia. - Č. XL (za rok 2001), část 1. - Olomouc, 2002. - S. 63 - 68.
- Aleksandr Afanasjevič Potebnja i russkaja literatura konca 19 - načala 20 vekov. - In: Litteraria Humanitas - Moderna - avantgarda, postmoderna. - Brno, 2003. - S. 95 - 101.
- Aleksandr Afanasjevič Potebňa : Vnitřní a vnější forma jako cesta k pochopení tvorby modelu světa. - In: Slavica litteraria. - Č. 6 (2003). - Brno, 2003. - S. 57 - 70. - (SPFFBU ; řada X).
- Cesta do nitra lidské duše v literatuře počátku 20. století (Andrejev, Musil, Kafka). - In: Comparative Cultural Studies in Cenral Europe / sest. I. Pospíšil, M. Moser. - Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity : Brno, 2004. - S. 193 - 201.
- Tolstého Kreutzerova sonáta a vnitřní realita literární postavy. - In: Slavica litteraria. - Brno, 2004. - S. 29 - 36. - (Sborník prací FF MU ; řada X).
- Mesto realizma v sisteme literaturnych napravlenij v nastojaščuju epochu. - In: Opera Slavica. - Č. 1 (2004).- S. 19 - 28.
- Slavistický kaleidoskop Ludvíka Štěpána. - In: Slavica litteraria. - Brno, 2004. - S. 165 - 167. - (Sborník prací FF MU ; řada X).
- Gurvič-Liščiner, S. - Tvorčestvo Aleksandra Gercena i nemeckaja literatura. Očerki i meterialy. - Peter Lang : Frankfurt am Main, 2001. - In: Opera Slavica. - Č. 1 (2004). - S. 55 - 57.
- Modely světa a jejich typologie. Hľadanie ekvivalentnosti II : (V poiskach ekvivalentnosti II.). - Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, ktorá sa konala dňa 17. až 19. júna 2004 v Prešove na tému Hľadanie ekvivalentnosti. - Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2004. - S. 79 - 86.
- Modely světa v mezikulturním dialogu : Dialog kultur III. - Optis : Ústí nad Orlicí, 2005. - S. 157 - 162.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map