WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DOROVSKÝ, Ivan, Prof. PhDr. prof. h. c. DrSc.

* 1935-2021

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
History
Linguistics
Literary criticism (history)
Translators
History - Balkan
Linguistics - Balkan languages
History - Bosnia-Herzegovina
Linguistics - Bosnian
Literary criticism (history) - Bosnian literature
History - Bulgaria
Linguistics - Bulgarian
Literary criticism (history) - Bulgarian literature
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
Literary criticism (history) - Comparative literature
History - Croatia
Linguistics - Croatian
Literary criticism (history) - Croatian literature
Etnography, folklore and ethnology - Croatians
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
History - Macedonia
Linguistics - Macedonian
Literary criticism (history) - Macedonian literature
Etnography, folklore and ethnology - Macedonians
Literary criticism (history) - Montenegrin literature
Etnography, folklore and ethnology - Montenegrins
History - Montenegro
Literary criticism (history) - Old Slavonic and old church slavonic literature
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Literary criticism (history) - Russian literature
History - Serbia
Linguistics - Serbian
Literary criticism (history) - Serbian literature
Etnography, folklore and ethnology - Serbians
Linguistics - Serbocroatian
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Linguistics - Slovene
Literary criticism (history) - Slovene literature
History - Slovenia
Etnography, folklore and ethnology - Slovenians
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Study of Bosnia-Herzegovina - Ethnography, folklore and ethnology
Study of Montenegro - Ethnography, folklore and ethnology
Balkan studies - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Croatian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Macedonian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Serbian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovene studies - Ethnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Study of Bosnia-Herzegovina - History
Study of Montenegro - History
Balkan studies - History
Bulgarian studies - History
Croatian studies - History
Macedonian studies - History
Serbian studies - History
Slovene studies - History
Study of Bosnia-Herzegovina - Linguistics
Study of Montenegro - Linguistics
Balkan studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Macedonian studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Study of Bosnia-Herzegovina - Literary criticism (history)
Study of Montenegro - Literary criticism (history)
Balkan studies - Literary criticism (history)
Bulgarian studies - Literary criticism (history)
Croatian studies - Literary criticism (history)
Macedonian studies - Literary criticism (history)
Serbian studies - Literary criticism (history)
Slovene studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanské literatury
- balkánské slovanské a neslovanské literatury
- česko-slovensko-jihoslovanské literární a kulturní styky v 19., 20. a 21 století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - akademik MAVU
- Vědecká rada Slovanské knihovny - člen
Publikační činnost / Publications Obsáhlejší bibliografie ZDE

- České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1973. - 236 s.
- Konstantin Jireček - život a dílo. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1983. - 230 s.
- Rajko Žinzifov : vozdejstvije russkoj i ukrainskoj literatury na jego tvorčestvo. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1988. - 141 s.
- Studii za balkanskiot literaturen proces vo 19 i 20 vek. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1992. - 217 s.
- Dramatické umění jižních Slovanů. 1 (1918-1941). - Brno : Masarykova univerzita, 1995. - 192 s.
- Ivan Dorovský : Bibliografie / sest. kol. pracovníků Moravské zemské knihovny - Univerzitní knihovny v Brně. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1995. - 95 s.
- Charváti ještě žijí mezi námi. - Brno : Společnost přátel jižních Slovanů, 1996. - 126 s.
- Česko-charvátský slovník / sest. V. Bartošová, I. Dorovský. - Praha : Nadace Češi Čechům, 1996. - 187 s.
- Balkán a Mediterán : Literárně historické a teoretické studie. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 228 s.
- Makedonci žijí mezi námi. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 351 s.
- Studie z literárněvědné slavistiky. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 160 s.
- Ivan Dorovský : Bibliografie. - Brno : Moravská zemská knihovna a Společnost přátel jižních Slovanů, 2000. - 121 s.
- Slovník balkánských spisovatelů. - Praha : Libri, 2001. - 683 s.
- Studia slavica et balkanica. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 185 s.
- Mickiewicz, Puškin a Balkán. Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 78 s.
- Slavista Josef Páta. Brno - Boskovice : Společnost přátel jižních Slovanů, 2003. - 98 s.
- Ilinden je v nás. Ilinden e vo nas. To Ilinten ine mesa mas. Ilinden is within us. - Brno - Boskovice : Společnost přátel jižních Slovanů, 2003. - 117 s.
- Vozdejstvoto na ruskata i ukrainskata literatura vrz tvoreštvoto na Rajko Žiznifov. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2003. - 202 s.
- Recepce literatury jižních Slovanů u nás. Brno - Boskovice : Společnost přátel jižních Slovanů, 2004. - 83 s.
Slovanské meziliterární shody a rozdíly. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 157 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map