WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KUČERA, Karel, Prof. PhDr. CSc.

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Českého národního korpusu, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 843
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address karel.kucera@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies – vývoj českého jazyka
– počítačové zpracování češtiny - Český národní korpus
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Frekvenční slovník češtiny / člen autorského týmu. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 595 s.
- Český jazyk v USA. - Praha : Univerzita Karlova, 1990. - 243 s.
- Jazyk českých spisů J.A. Komenského. - Praha : Univerzita Karlova, 1980. - 131 s.
- Malý staročeský slovník / člen autorského týmu. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. - 707 s.

Přehled časopiseckých a sborníkových příspěvků viz na adrese
https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/karel-kucera/

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map