WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KUPCEVIČOVÁ, Jelena, PhDr.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420/ 596 160 467
Bydliště / Home address Sokolská tř. 117, Ostrava 702 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420/ 596 136 698
Mobil / Mobile number +420/ 776 003 162
E-mail / E-mail address jelena.kupcevicova@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.osu.cz/ffi/ksl/index.php?idc=13552

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Etnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
History
Linguistics
Literary criticism (history)
Linguistics - Applied linguistics
History - Russia
Literary criticism (history) - Russian literature
Etnography, folklore and ethnology - Russians
History - Ukraine
Literary criticism (history) - Ukrainian literature
Etnography, folklore and ethnology - Ukrainians
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Culture (including book printing and art)
Ukrainian studies - Culture (including book printing and art)
Russian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Ukrainian studies - Ethnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Russian studies - History
Ukrainian studies - History
Russian studies - Linguistics
Ukrainian studies - Linguistics
Russian studies - Literary criticism (history)
Ukrainian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - praktický jazyk, konverzace, frazeologie, paremiologie, ortografie
- komerční ruština
- ukrajinština, ruská a ukrajinská literatura.
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Коммуникативно-игровые задания и ситуации на уроках русского языка как иностранного. - In: Studia slavica VII. Slovanské studie VII. – Opole, 2003. - ISSN 1214-3111.
- Использование коммуникативно-игровых заданий и ситуаций на уроках русского языка как иностранного. Русисты Остравкого университета Х конгрессу МАПРЯЛ : cборник статей сотрудников отделения русистики кафедры славистики Философского факультета Остравкого университета (Чешская республика), посвящённый 10 конгрессу МАПРЯЛ в Санкт-Петербурге. – Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - ISBN 80-7042-624-1.
- Деловое письмо. Úřední dopis. Учебно-практическое пособие по написанию деловых и коммерческих писем. – Ostrava : Repronis, 2003. - ISBN 80-7329-022-7.
- Русский речевой этикет = Ruská řečová etiketa. – Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7042-658-6.
- Применение и функции паремий при знаком студентов с украинским языком в рамках обучения по специальности "Русский язык в сфере бизнеса". - In: Ukrainica Brunensia. – Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav slavistiky, 2004. - ISBN80-902989-7-4.
- Ustálená přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem v současné češtině, polštině, ruštině a ukrajinštině / Eva Mrhačová, Olena Kouptsevitch. - In: Eslavística Complutense (Vol. 4). Publicaciones universidad complutense de Madrid. – Madrid: Lerko Print, S. A., 2004. - ISSN 1578-1763.
- Русская орфография в правилах, упражнениях и таблицах = Ruská ortografie. – Ostrava : Repronis, 2005. - ISBN 80-7368-047-5.

Poznámky / Notes - Účast v mezinárodní vědecké konference "Україністика – минулу, сучасне, майбутнє" 22-23 října 2003 v Brně. Vystoupení s článkem "Применение и функции паремий при знакомстве студентов с украинским языком в рамках обучения по специальности "Русский язык в сфере бизнеса".

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map