WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JELÍNEK, Milan, Prof. PhDr. CSc. Dr.h.c.

* 1923-2014

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Linguistics
Linguistics - Croatian
Linguistics - Czech
Linguistics - Russian
Linguistics - Serbian
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Croatian studies - History
Serbian studies - History
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - komparativní stylistika
- komparativní syntax
- purismus ve slovanských jazycích
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies vědecké rady:
- FF UK Praha
- FF MU Brno
- Filozof.-přírodověd. fakulta Slezské univerzity Opava

redakce:
- Naše řeč
- Čeština doma a ve světě
- Stylistyka (Opole)
- Stil (Bělehrad)
- Alliance française (Brno) - čestný předseda
Publikační činnost / Publications - O jazyku a stylu novin. - Praha : Rudé právo, 1957. - 179 s.
- Stylistické aspekty gramatického systému : (gramatické dublety a konkurenty). - Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV, 1974. - 129 s.
- Jména dějová. - In: Tvoření slov v češtině. 2, Odvozování podstatných jmen / zprac. kol. za red. F. Daneše, M. Dokulila, J. Kuchaře. - Praha : Academia, 1967. - S. 562-653.
- O češtině každodenní / k vyd. připr. J. Balhar ... [et al.]. - Brno : Blok, 1984. - 286 s. - Spoluredaktor a spoluautor.
- Stylistika. - In: Příruční mluvnice češtiny / M. Grepl... [et al.]. - Praha : Nakl. Lidové noviny, 1995. - S. 701-782.
- Argumentace a umění komunikovat / M. Jelínek, B. Švandová a kol. - Brno : PdF MU, 1999. - S. 55-74, 197-219, 229-242, 243-267. - (M. Jelínek autorem 4 kapitol)
- Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert. - In: Deutsch-tschechische Sprachbeziehungen / Ed. Klaus Trost. - S. Roderer Verlag : Regensburg, 2000. - S. 9-63.
- Encyklopedický slovník češtiny / P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (redaktoři), M. Jelínek. - Praha : 2002. - 604 s. - Autorský podíl 34 hesel.
- Puristické zásahy Františka Bartoše do textu Babičky Boženy Němcové. – In: Literární archiv : Sborník Památníku národního písemnictví 34. - Praha, 2002. - S. 97-134.

Poznámky / Notes Nositel vyznamenání:
- Commandeur de l´ordre des Palmes académiques (Paříž)
- 60 лет Победы (Moskva)

Akademické funkce:
- proděkan FF Brno 1960-1961
- děkan FF Brno 1962-1964
- prorektor MU Brno 1966-1970
- rektor MU Brno 1990-1992
- předseda Klubu českých a slovenských rektorů

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map