WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JAKUBEC, Ivan, Doc. PhDr. CSc.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Celetná 20, 116 42 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 491 526
+420 / 224 491 615
Bydliště / Home address Hollarovo nám. 13, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 271 732 480
+420 / 271 732 480
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ivan.jakubec@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://uhsd.ff.cuni.cz/pracovnici/jakubec.htm

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - General history
History - History of Slavonic nations
History - Slovakia (Slovak Republic)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny vědy a techniky (vědecké společnosti)
- technické školství
- hospodářský vývoj v Rakousko-Uhersku v 19. století (hospodářský nacionalismus, profesní spolky, hospodářské elity)
- dějiny cestování
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost pro hospodářské a sociální dějiny - člen
- Společnost pro dějiny věd a techniky - člen
- International Committee for the History of Technology - člen
- Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft - člen
- Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (Prager Economic and Social Papers) - člen redakční rady
- Cestování včera a dnes - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - K osvícenskému sporu o christianizaci Čech. - In: Slovanský přehled. - Roč. 71, č. 3 (1985), s. 257-268.
- Vývoj československých a německých drah 1929 – 1937. - Praha : Karolinum, 1991. - 160 s. - (AUC. Philosophica et historica, Monographia; 89).
- Železnice a Labská plavba ve střední Evropě 1918 – 1938 (dopravněpolitické vztahy Československa, Německa a Rakouska v meziválečném období). - Praha : Karolinum, 1997. - 130 s. : 37 il. - (AUC. Philosophica et historica, Monographia; 151).
- Eisenbahntariffragen der Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg. – In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. - Bd. 3 (1996), s. 85-111.
- Die Emanzipation der ethnisch tschechischen Kaufmannschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Am Beispiel der Entwicklung des Prager Handelsstandes. - In: Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten : Die böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive / Eduard Kubů, Helga Schultz (Hg.). - Praha – Berlin : Aleš Skřivan ml. – Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004. - S. 105-119.
- Fenomén dopravněpolitické závislosti Československa na Německu. In: Ekonomická revue. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 63–75.
- K problematice zahraničního obchodu rakousko-uherské monarchie v letech 1850-1914. - In: Studie k moderním dějinám : Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny / Josef Harna a Petr Prokš (ed.). - Praha : HÚ AV ČR, 2001. - S. 33-50.
- Transformace dopravy jako součást transformace hospodářství ve střední Evropě po první světové válce na příkladu Československa, Rakouska a Německa. - In: Ekonomická revue. - Roč. 2, č. 2 (1999), s. 34-47.
- Dopravní infrastruktura České republiky v souvislosti s připravovaným vstupem do EU : historické zamyšlení. - In: Ekonomická revue. - Roč. 3, č. 1 (2000), s. 69 78.
- Hamburk, české země a globalizace? : Hamburk a české země v období 1900 - 1945. In: Ekonomická revue. Roč. 5, č. 3 (2002), s. 43-53.
- Zahraniční obchod Rakouska, resp. Rakousko-Uherska ve 2. polovině 19. století jako indikátor technické (vědecké) vyspělosti úrovně českých zemí. - In: Rozpravy NTM. - Sv. 182 (2003), s. 5-10. - (Dějiny vědy a techniky; 11)
- Říšský vodocestný zákon č. 66/1901 jako fenomén hospodářských dějin a DVT? - In: Rozpravy NTM. - Sv. 189 (2004), s. 53-58. - (Dějiny vědy a techniky; 12)
- Eisenbahn und Elbeschiffahrt in Mitteleuropa 1918-1938 : Die Neuordnung der verkehrspolitischen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei, dem Deutschen Reich und Österreich in der Zwischenkriegszeit. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2001. - 221 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map