WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

RYCHLÍK, Jan, Prof. PhDr. DrSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Masarykův ústav - Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 618 204
Bydliště / Home address Dobrovského 1074/40, 170 00 Praha 7
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 233 378 914
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address rychlik@email.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ucd.ff.cuni.cz/person/rychlik.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Balkan
History - Bulgaria
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
History - Croatia
Etnography, folklore and ethnology - Croatians
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
History - History of Slavonic nations
History - Macedonia
Etnography, folklore and ethnology - Macedonians
History - Poland
Etnography, folklore and ethnology - Polish
History - Serbia
Etnography, folklore and ethnology - Serbians
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
History - Slovakia (Slovak Republic)
Etnography, folklore and ethnology - Slovaks
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Croatian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Macedonian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Polish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Serbian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovak studies - Ethnography, folklore and ethnology
Balkan studies - Ethnography, folklore and ethnology
Czech studies - History
Polish studies - History
Bulgarian studies - History
Croatian studies - History
Macedonian studies - History
Serbian studies - History
Slovak studies - History
Balkan studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - historie etnologie a etnografie jižních Slovanů
- dějiny Slovenska
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Národopisná společnost při Akademii věd ČR - člen
- Historický klub - člen
- Česko-slovenská komise historiků - člen
Publikační činnost / Publications - Česko-slovenské vztahy a rozpad Československa. - In: Slovanské historické studie. 19. - Jinočany, 1993. - S. 71-103.
- R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks : Documents 1906-1951 / ed. by J. Rychlík, T. D. Marzik, M. Bielik. - Praha: Ústav T. G. Masaryka ; Martin: Matica slovenská, 1995-1996. - 2 sv. - D. 1: 1995. - 648 s.; D. 2: 1996. - 244 s.
- National Consciousness and the Common State : a Historical-Ethnological Analysis ; From Authonomy to Federation, 1938-1968. - In: The End of Czechoslovakia / Jiří Musil... [et al.]. - Budapest; London; New York: Central European University Press, 1995. - S. 97-105, 180-200.
- Etnos i folklor : bălgarsko-češki paraleli. - Sofija : Vezni-4, 1997. - 200 s.
- Češi a Slováci ve 20. století. - Bratislava : Academic Electronic Press, 1997-1998. - 2 sv. - D. 1: Česko-slovenské vztahy 1914-1945. 1997. 360 s.; D. 2: Česko-slovenské vztahy 1945-1992. 1998. 554 s.
- Dějiny Bulharska. - Praha: NLN, 2000.
- Dějiny Makedonie / J. Rychlík, M. Kouba. - Praha: NLN, 2003.
- Rozpad Československa. Českos-slovenské vztahy 1989-1992.

- Úplná bibliografie ZDE - Masarykův ústav AV ČR, nebo ZDE - Ústav českých dějiny FF UK (od roku 1997)

Poznámky / Notes - osobní prezentace rovněž na stránkách Masarykova ústavu AV ČR

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map