WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠRÁMEK, Rudolf, Prof. PhDr. CSc.

* 1934

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address sramek@ped.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Croatian
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Onomastics
Linguistics - Polish
Linguistics - Russian
Linguistics - Slovak
Linguistics - Ukrainian language
Linguistics - Wendish
Zaměření geografické / Geographical field of study Ukrainian studies - Culture (including book printing and art)
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Wendish studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Slovanská a obecná onomastika
- Slovanská dialektologie
- Slovansko-germánský jazykový kontakt
- Jazyková kultura v češtině, polštině a ruštině po roce 1990
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů - místopředseda
- Skupina pro slovanský onomastický atlas - předseda
- International Council of Onomastic Sciences - člen
- Onomastická komise při Ústavu pro jazyk český AV ČR - čestný předseda
- Názvoslovná komise při Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním - předseda
- Acta onomastica (Praha) - člen redakce
- Oborová rada pro doktorandské studium (český jazyk) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - člen
Publikační činnost / Publications Výběrová bibliografie zde


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map