WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HARNA, Josef, doc. PhDr. CSc.

* 1939-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Slovakia (Slovak Republic)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - politické a kulturní dějiny českých zemí a Československa v 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český časopis historický - člen redakčního kruhu
- Slovanský přehled - člen redakční rady
- Moderní dějiny - vedoucí redaktor
- Česko-slovenská komise historiků - člen
Publikační činnost / Publications - Sborník k dějinám 19. a 20. století. Sv. 8, Materiály k politickým, hospodářským a sociálním dějinám Československa v letech 1929-1939 / J. Harna, V. Lacina, Z. Deyl. Praha : Ústav českých a světových dějin ČSAV, 1981. - 354 s.
- Na společné cestě : česká a slovenská kultura mezi dvěma válkami / J. Harna, I. Kamenec. - Praha : Horizont, 1988. - 246 s.
- Politické strany a formování politického systému v Československu po roce 1918. - In: Politický systém a státní politika v prvních letech existence Československé republiky(1918-1923). - Praha : Historický ústav, 1990. - S. 8-62.
- První Československá republika - pokus o demokracii ve střední Evropě. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1990. - 66 s.
- Dějiny českých zemí / J. Harna, R. Fišer. - Praha : Fortuna, 1995-1998. - 2 sv. - 1: 1995. 295 s.; 2: 1998. 279 s.
- Kritika ideologie a programu českého národního socialismu. - Praha : Academia, 1978 (PG 6). - 131, (Studie ČSAV ; Čís. 1/1978)
- Materiály k politickým, hospodářským a sociálním dějinám Československa v letech 1918-1929. / Spoluautoři: Zdeněk Deyl, Vlastislav Lacina. – Praha : Ústav československých a světových dějin CSAV, 1981. – 582 s. – (Sborník k dějinám 19. a 20. století sv. 7.)
- Materiály k politickým, hospodářským a sociálním dějinám Československa v letech 1929-1939. : Sborník k dějinám 19. a 20. století. / Spoluautoři: Zdeněk Deyl, Vlastislav Lacina. – Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1982. – 354 s. – (Sborník k dějinám 19. a 20. století sv. 8.)
- Die Nationalkulturen und Koexistenz der Tschechen und Slowaken in den Jahren der Ersten Tschechoslowakischen Republik. – In: Bohemia B. 32, 1991, s. 412-423.
- Politické programy českého národního socialismu 1897-1948 / Editor Josef Harna. - Praha : Historický ústav, 1998. - 291 s. - (Edice politických programů ; sv. 1)
- Die Erste Tschechoslowakische Republik in der tschechischen Historiographie. – In: Bohemia B. 40, 1999, s. 129-145.
- Czech Historiography in the 1990s. / Ed. By Jaroslav Pánek. – In : Prague : Historica. Series nova 7-8, 2001, 292 pp. – Autorský podíl: odd. IV. – Historiography on the First Czechoslovak Republic 1918-1938, s. 113-143.
- Státní politika vůči německé menšině v období konsolidace politické moci v Československu v letech 1918-1920 / uspořádali Josef Harna a Jaroslav Šebek. - Praha : Historický ústav, 2002. - 375 s. - (Edice pramenů)
- České a československé dějiny. Díl 3, Dokumenty a materiály / [Josef Harna... et al.]. - Praha : Fortuna, 1992 - 230 s.
- Das Konzept eines einheitlichen „tschechoslowakischen Volkes“ in der tschechischen Historiographie der Zwischenkriegszeit. – München, 2005.
- Česká strana národně sociální. – In : Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004 / Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv. - Brno : Doplněk, 2005. – 1. sv. – S. 395-412.
- Stranickopolitický systém v Československu v letech 1918-1938. - In : Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004 / Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv. - Brno : Doplněk, 2005. – 1. sv. – S. 535-552.
- Republikánská strana. - In : Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004 / Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv. - Brno : Doplněk, 2005. – 1. sv. – S. 553-592.
- Český národní socialismus. - In : Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004 / Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv. - Brno : Doplněk, 2005. – 1. sv. – S. 763-780.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map