WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

CIBULKA, Pavel, PhDr. CSc.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav Brno, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 506
+420 / 532 290 500
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address cibulka@brno.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.hiu.cas.cz/pers/cibulka.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - národnostní otázka v habsburské monarchii 1848-1918
- česko-polské (haličské) politické vztahy 1848-1918
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Politické programy českých národních stran 1860-1890, Praha, Historický ústav 2000, 343 s. (= Edice politických programů, sv. 3)
- Jihoslovanští vysokoškolští studenti v Brně v meziválečném období. In: SPFFBU, C 34, 1987, s. 29-36.
- Zahraniční studenti na Vysoké škole zemědělské v Brně v letech 1919-1939, ČMM 108, 1989, č. 1, s. 19-35.
- Česká politika a Taaffeho vláda v letech 1879 - 1885, SPř 79, 1993, č. 2, s. 121-133.
- Český klub na říšské radě (1879 - 1887), ČČH 92, 1994, č. 1, s. 45-62.
- K vývoji předlitavského politického systému v letech 1849-1914, Slovanské historické studie 21, 1995, s. 129-164.
- Pohled českého novinářství na moravské Němce v letech 1861 - 1867, Moderní dějiny 4, 1996, s. 7-44.
- Eduard Grégr a poslanecká sněmovna říšské rady. In: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Praha, Dr. Eduard Grégr a syn 1997, s. 129-143.
- Moravský poslanec Kajetán Mayer – představitel provládního směru rakouských Němců. In: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané v rámci oslav 150. výročí říšského sněmu v Kroměříži 14. – 16. září 1998 v Kroměříži, Kroměříž 1998, s. 179-188.
- Eine Herrschaft in Mähren. In: Waltraud Heindl – Edith Saurer (Hg.), Grenze und Staat. Paßwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht, und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie (1750-1867), Wien-Köln-Weimar, Böhlau 2000, S. 719-787.
- Český politický program v roce 1848. In: Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminář 1998, 1999. Liberec, Technická univerzita 2000, s. 31-40.
- Alois Pražák. In: Osobnost v politické straně. Sborník referátů z konference „Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999“. Olomouc 19.-20. října 1999, Olomouc, Katedra politologie a evropských studií FF UP Olomouc 2000, s. 107-124.
- Palackého Idea státu rakouského a její přijetí ve vídeňském tisku. In: František Palacký 1798-1998 – dějiny a dnešek, Praha, Historický ústav AV ČR 1999, ed. František Šmahel, s. 241-256.
- Staročeská strana. In: Pavel Marek a kol.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998, Olomouc, Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci 2000, s. 31-41.
- Moravská politika a český státoprávní program v druhé polovině 19. století. In: Jiří Malíř – Radomír Vlček (ed.):
Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně, Brno, Matice moravská 2001, s. 99-110. (Disputationes Moravice 2)
- Kdy zanikla Národní strana na Moravě? In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. K vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda, Brno, Matice moravská 2003, s. 405-416.
- Národní strana a Jan Šrámek (1906-1914). In: Pavel Marek (ed.), Jan Šrámek. Kněz – státník – politik, Olomouc, Moneta FM – Katedry politologie a historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2004, s. 89-111.
- Národní strana. In: Jiří Malíř, Pavel Marek a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. I. díl: Období 1861-1938, Brno, Doplněk 2005, s. 109-138.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map