WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠOLLE, Zdeněk, Doc. PhDr. DrSc.

* 1924-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - novodobé české dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní vědecký poradní sbor sdružení Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung - Wien
- Trend politiky, vědy, kultury, společnosti; red. rada
- Národní osvobození; red. rada
Publikační činnost / Publications - Historická podmíněnost Masarykovy koncepce československého národa. - In: Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti : interdisciplinárny deminár Smolenice 4.-6.2.1991. - Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filozofický ústav ČSAV, 1991. - S. 54-59.
- Karl und Luise Kautsky : Briefwechsel mit der Tschechoslowakei 1879-1939 / hrsg. von Z. Šolle unter Mitwirkung von J. Gielkens. - Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 1993. - 551 s. - České vyd.: Karel Kautsky a Československo : výbor z edice Karl und Luise Kautsky ... - Praha : Archiv AV ČR, 1995.
- Böhmen und Östereich. - In: Gegenwart in Vergangenheit : Beiträge zur Kultur und Geschichte der Neueren und Neuesten Zeit : Festgebe für Friedrich Prinz zu seinem 65. Geburtstag / hrsg. von G. Jemal und S. Haarländer. - München : Oldenbourg Verlag, 1993. - S. 209-238.
- Vzájemná neoficiální korespondence T. G. Masaryka s Ed. Benešem z doby pařížských mírových jednání / k vyd. připr. Z. Šolle. - Praha : Archiv AV ČR, 1993-1994. - 2 sv. - Sv. 1: 1993; Sv. 2: 1994. 425 s. - Autor úvodu.
- Vojta Náprstek a jeho doba. - Praha : Felis, 1994. - 253 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map