WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠMERDA, Milan, PhDr. CSc.

* 1925-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - History of Slavonic nations
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Polish studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny střední Evropy
- politické, hospodářské a sociální dějiny 17. až počátku 19. století
- vztahy česko-polské a česko-uherské, Slezsko v rámci těchto vztahů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Matice moravská, člen výboru
- Časopis Matice moravské, člen red. rady
Publikační činnost / Publications - Těšínsko před povstáním v r. 1766. - Ostrava : Krajské nakl., 1962. - 240 s.
- Bernard Tanner a jeho cesta do Polska a Moskvy v l. 1676-1679. - In: Slavia. - Roč. 37, seš. 4 (1968), s. 627-642.
- Pozdněfeudální lidová hnutí v Polsku a Uhrách jako nástroj mocenského boje a předmět manipulace. - In: Slovanské historické studie. 8. - Praha, 1971. - S. 41-93.
- Integrační snahy v habsburské monarchii v době formování novodobých národů. - In: Slovanské historické studie. 12. - Praha, 1979. - S. 133-162.
- Ferenc Deák o Češích a perspektivách monarchie v r. 1842. - In: Český časopis historický. - Roč. 91, č. 4 (1993), s. 567-581.
- Robotní řád císaře Ferdinanda I. z roku 1562 a jeho obnovený život v Horním Slezsku a na Těšínsku v 18. století. – In : Slezsko v dějinách českého státu. – Opava, 1998. – S. 237-242.
- Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939-1945. – In : Časopis Matice moravské. – Brno. – Roč. 120, č. 2 (2001). S. 559-561.
- Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství : (na příkladu Těšínska) / I. Korbelářová, M. Šmerda, R. Žáček ; [mapa J. Dočkal]. – 1. vyd. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. – 290s.
- Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka / Milan Šmerda. - 1.vyd. - Brno : Matice moravská, 2004. - 96 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map