WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

GOMBOS, Lubomír, Mgr.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site http://lubomir.gombos.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
History - Baltic
History - Belorussia
Etnography, folklore and ethnology - Belorussians
Etnography, folklore and ethnology - Lithuanians, Latvians
History - Ukraine
Etnography, folklore and ethnology - Ukrainians
Zaměření geografické / Geographical field of study Baltic studies - Ethnography, folklore and ethnology
Ukrainian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Belorussian studies - Etnography, folklore and ethnology
Ukrainian studies - History
Baltic studies - History
Belorussian studies - History
Baltic studies - Politics, international relations
Belorussian studies - Politics, international relations
Ukrainian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Historie a současnost zemí východní Evropy
- Politické systémy zemí východní Evropy
- Média ve východní Evropě
- Opozice ve východní Evropě
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Běloruská cesta přeměn aneb jak se stabilizuje nedemokracie. - In: Politologická revue. - Č. 2 (2002), s. 75-99.
- Prezidentské volby na Ukrajině. - In: Politologická revue. - Č. 1 (2005), s. 165-182.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map