WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KVAPIL, Miroslav, Prof. PhDr. DrSc.

* 1930-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
History
Literary criticism (history)
Politics, international relations
Translators
History - Balkan
History - Bosnia-Herzegovina
Literary criticism (history) - Bosnian literature
Etnography, folklore and ethnology - Bosnian Muslims
History - Bulgaria
Literary criticism (history) - Bulgarian literature
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
Literary criticism (history) - Comparative literature
History - Croatia
Literary criticism (history) - Croatian literature
Etnography, folklore and ethnology - Croatians
Literary criticism (history) - History of literature
History - History of Slavonic nations
Literary criticism (history) - Literary criticism
History - Macedonia
Literary criticism (history) - Macedonian literature
Etnography, folklore and ethnology - Macedonians
Literary criticism (history) - Montenegrin literature
Etnography, folklore and ethnology - Montenegrins
History - Montenegro
History - Serbia
Literary criticism (history) - Serbian literature
Etnography, folklore and ethnology - Serbians
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Etnography, folklore and ethnology - Slovaks
Literary criticism (history) - Slovene literature
History - Slovenia
Etnography, folklore and ethnology - Slovenians
Literary criticism (history) - Theory of literature
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Croatian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Macedonian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Serbian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovak studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovene studies - Ethnography, folklore and ethnology
Study of Bosnia-Herzegovina - Ethnography, folklore and ethnology
Study of Montenegro - Ethnography, folklore and ethnology
Balkan studies - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - History
Croatian studies - History
Macedonian studies - History
Serbian studies - History
Slovene studies - History
Study of Bosnia-Herzegovina - History
Study of Montenegro - History
Balkan studies - History
Bulgarian studies - Literary criticism (history)
Croatian studies - Literary criticism (history)
Macedonian studies - Literary criticism (history)
Serbian studies - Literary criticism (history)
Slovene studies - Literary criticism (history)
Study of Bosnia-Herzegovina - Literary criticism (history)
Study of Montenegro - Literary criticism (history)
Balkan studies - Literary criticism (history)
Bulgarian studies - Politics, international relations
Croatian studies - Politics, international relations
Macedonian studies - Politics, international relations
Serbian studies - Politics, international relations
Slovene studies - Politics, international relations
Study of Bosnia-Herzegovina - Politics, international relations
Study of Montenegro - Politics, international relations
Balkan studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanské literatury
- dějiny srbské a charvátské literatury
- bulharská literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Hrvatska književnost 1895-1941 : hrvatska moderna : doktorská disertace. - Praha : Univerzita Karlova, 1977. - 131 s. - (AUC. Philologica, Monographia ; 67)
- Pokrokové tradice česko-jugoslávských literárních vztahů. - Praha : Academia, 1988. - 125 s. (Studie ČSAV ; 4)
- Pragensia serbo-croatica : recepce srbské a charvátské literatury v české slavistice. - Praha : Intercomerc, 1991. - 179 s.
- Bohemo-serbica, bohemo-croatica. - Praha : Euroslavica, 1995. - 116 s.
- Miscelanea slavica litteraria. - Praha : Euroslavica, 1997. - 127 s.
- Češko-hrvatske književne veze. - Zagreb : Matica Hrvatska, 1998. - 275 s.

Poznámky / Notes - jako hostující profesor přednášel v letech 1991-2001 na univerzitách v Bělehradě, Lublani a Toruni

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map