WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ZAHRADNÍČEK, Tomáš, Mgr.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Dějiny a současnost - redakce, Náprstkova 10, 110 00 Praha 1
Muzeum pro Českou Sibiř a okolí, V Zámku 171, 257 86 Miličín
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 220 194
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tzahradnicek@hotmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Literary criticism (history) - History of literature
History - Poland
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Ukraine
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Ukrainian studies - History
Polish studies - History
Slovak studies - History
Czech studies - Politics, international relations
Polish studies - Politics, international relations
Slovak studies - Politics, international relations
Ukrainian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Moderní a soudobé dějiny střední Evropy (zejm. české, slovenské, polské a ukrajinské)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace ukrajinistů - člen
Publikační činnost / Publications - Jak vyhrát cizí válku : Češi, poláci a Ukrajinci 1914-1918. - Praha : ISV, 2000.
- Městopis 2000 : 50 autorů, povídek, měst / Sest. Tomáš Zahradníček a Markéta Kořená. - Praha : NLN, 2000.
- Angažovaný pozorovatel / Raymond Aron / ed. a autor předmluvy Tomáš Zahradníček. - Praha : Mladá fronta, 2003.
- Planning the New East Central Europe: The Mid-European Democratic Union in the United States (1918). - In: In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 39-56.
- Úseky polojasna : Vzpomínky Jiřího Loewyho / ed. a spoluautor Tomáš Zahradníček. Praha : NLN, 2005.

- Zprávy, komentáře, recenze a další příspěvky hlavně v novinách a časopisech, kde T. Zahradníček od roku 1991 pracoval jako redaktor (Český deník, Respekt, Denní Telegraf, Lidové noviny, Dějiny a současnost).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map