WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PÍSKOVÁ, Milada, Doc. PhDr. CSc.

* 1943

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Olomouc
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Slovak studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Historiography
Slovak studies - Historiography
Czech studies - History
Slovak studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-slovenské literární vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost AV ČR
- Klub slovenské kultury v Praze;
- Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univ., red. rada
- Badania archeologiczne - Polsko, jaz. redaktorka
- Matice česká v Praze
- Matice slezská, odbor Opava
- VSMO - Vlastenecký spolek muzejní v Olomouci
Publikační činnost / Publications - Epizoda z česko-slovenských vztahů 19. století. - In: Slovenská literatúra. - Č. 4 (1990), s. 378-382.
- Česko-slovenská vzájemnost a Luhačovice. - In: Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918-1938. - Košice : Univ. P. J. Šafárika, 1991. - S. 81-92.
- Nová slovenská literatura : antologie poezie a prózy z let 1945-1990 / M. Písková, L. Soldán. - Opava : Slezská univ., 1994. - 125 s.
- Zbojnícke variácie. - Opava : Slezská univ., 1997. - 107 s., příl. - (Opera Facultatis philosophicae et rerum naturalium Univ. Silesianae Opaviensis. Studia historica, Monographiae ; 2).
- Přehledné dějiny literatury. 3 / aut. : L. Soldán ... [et al.]. – Praha : Státní pedagogické nakl., 1997. 303 s. - autorský podíl - s. 66-96.
- Literárna rukoväť / V. Žamberová. - Bratislava-Košice : Petzád?, 1998. - 303 s. - autorský podíl s. 227-242.

Poznámky / Notes - rozsáhlá pedagogická i popularizační činnost
- účast na vědeckých konferencích

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map