WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MIKULKA, Jaromír, PhDr. CSc.

* 1923-2009

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
History
History - Croatia
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - History of Slavonic nations
History - Poland
History - Russia
History - Serbia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Historiography
Czech studies - History
Russian studies - History
Polish studies - History
Croatian studies - History
Serbian studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Hradce Králové
- dějiny Polska
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanský přehled - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Polské země a herese v době před reformací. - Praha : Ústav dějin východní Evropy ČSAV, 1969. - 144 s.
- Dějiny Polska / zprac. V. Melichar a kol. - Praha : Svoboda, 1975. - 570 s. - spoluautorem kapitoly 4 a 5, s. 105-209.
- Slovanství a polská společnost v 19. stol. - Praha : Academia, 1984. - 161 s. - Další kapitoly: Polské slovanství na přelomu 19. a 20. stol. - In: Slovanský přehled. - Roč. 68, č. 1 (1982), s. 13-33; Polské slovanství za první světové války. - In: Slovanský přehled. - Roč. 71, č. 1 (1985), s. 41-51; Polské slovanství mezi dvěma světovými válkami. - In: Slovanský přehled. - Roč. 72, č. 2 (1986), s. 97-106; č. 4 (1986), s. 273-284; Nové slovanské hnutí v Polsku. - In: Slovanský přehled. - Roč. 73, č. 3 (1987), s. 177-191; č. 4 (1987), s. 303-313.
- Dějiny Hradce Králové do roku 1850. - Hradec Králové : Nadace Historica, 1994-1997. - 4 sv. I/1: 1996. 180 s.; I/2: 1997. S. 181-419; II/1: 1994. 176 s.; II/2: 1995. S. 177-350.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map