WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HOLUBOVÁ, Václava, PhDr.

* 1949

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Slovak
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jednojazyčná lexikografie
- lexikologie
- gramatika
- stylistika
- valence a spojitelnost lexikálních jednotek
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - European Association for Lexicography (Euralex) - členka
- Jazykovědné sdružení České republiky - členka
Publikační činnost / Publications - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost / zprac. kol.; hl. red. J. Filipec, F. Daneš. – Praha : Academia, 1978.- 719 s. – 2. vyd., opr. a dopl. : 1994. - 647 s. - Spoluautorka.
- Neologie a neografie : výběr z národních bibliografií. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 1996. – 95 s. – Spoluautorka.
- Nová slova v češtině : Slovník neologizmů. / zprac. kol., ved. O. Martincová. – Praha : Academia, 1998. – 356 s. – Spoluautorka.
- Nový akademický slovník cizích slov. / zprac. kol., ved. J. Kraus. - Praha : Academia, 2005. – 890 s. – Spoluautorka.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map