WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HAUBELT, Josef, Doc. PhDr. DrSc.

* 1932-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
History - Bulgaria
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - History of Slavonic nations
History - Poland
History - Russia
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Polish studies - History
Bulgarian studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české dějiny
- dějiny geologicko-geografických věd
- dějiny osvícenství a národního obrození
- vědecké vztahy česko-polské, česko-ruské a česko-německé
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - INHIGEO (International Commission on the History of Geological Sciences) – volený člen
- FILM (Fédération Internationale de la Littérature Mondiale)
- Internationale Forschungsstelle Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850
- Société Internationale d´Étude du Dix-Huitième Siècle
- Společnost pro dějiny věd a techniky Akademie věd ČR
- KALF (Klub autorů literatury faktu při Obci spisovatelů ČR)
- Společnost přátel Národního technického muzea
- Společnost Ignáce Borna Národního muzea
- Společnost Berty Suttnerové
- Společnost Johanna Wolfganga von Goethe
Publikační činnost / Publications - Mikuláš Kopernik. - Praha : Horizont, 1974. - 88 s.
- Studie o Ignáci Bornovi. - Praha : Univ. Karlova, 1972. - 168 s. - (AUC. Philosophica et historica, Monographia ; 39).
- Dějepisectví Gelasia Dobnera. - Praha : Univ. Karlova, 1979. - 152 s. - (AUC. Philosophica et historica, Monographia ; 80).
- České osvícenství. - Praha : Svoboda, 1986. - 460 s. - 2. doplněné vyd. - Praha : Rodiče, 2004. - 608 s.
- Kašpar Šternberk, přírodovědec a geolog. - Praha : Ústřední ústav geologický, 1988. - 120 s.
- 60 let od vzniku samostatného Československa : 14. říjen 1918 – 28. říjen 1918 – 30. říjen 1918 : 100 otázek a 100 odpovědí. – Praha : Mladá fronta, 1978. – 119 s.
- Zrušení nevolnictví, významná událost v dějinách našeho lidu. – Praha : Horizont, 1981. – 152 s.
- Život a dílo Václava Prokopa Diviše. – Vysoké Mýto : Okresní muzeum, 1982. – 110 s.
- Jan Evangelista Purkyně. – Praha : Horizont, 1987. – 120 s.
- Pravdě je třeba vždy dát průchod. – Příbram : Okresní muzeum. – 80 s.
- Velká revoluce ve Francii a společnost českých zemí. – Praha : Horizont, 1989. – 68 s.
- Les échos de la grande révolution française dans société tchèque et slovaque à la fin du XVIII siècle. Sborník studií. – Studia historica XXXV. – Philosophica et historica 2. – Praha, Universita Karlova 1969. – 164 s.
- Geolog Radim Kettner. – Praha : Vydavatelství Českého geologického ústavu, 1991. – 104 s.
- Jakub Krčín z Jelčan. : List z historie jižních Čech. – Praha : Rodiče, 2003. – 194 s. – 2. vyd. – Praha : Rodiče, 2004. – 212 s.
- Edvard Beneš Volné myšlence! / Spoluautor: Jan Kristka. – Říčany : Orego, 2004. – 88 s.
- Edvard Beneš a Československo. : Sborník statí a studií. - Praha : Futura, 2005. - 140 s.
- Bertha Suttner - laureátka Nobelovy ceny míru 1905. / Spoluautorka: Jana Hodurová. - Říčany : Orego, 2005. - 116 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map