WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ROUBAL, Petr, MA MPhil

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address roubal@usd.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.usd.cas.cz/cs/pracovnici/roubal-petr

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Poland
History - Russia
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Polish studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Dějiny komunismu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Prague Perspectives - předseda
Publikační činnost / Publications - Slovanská syntéza otce Dvorníka. - In: 150 let Slovanského sjezdu (1848): Historie a současnost / (ed.)Václav Veber. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - S. 87-101.
- On-line exhibition Bodies in Formation - Mass Gymnastics under Communism. Open Society Archives at Central European University 2001:
- Bodies in Formation : Mass Gymnastics under Communism. Testformációk : Tömegjelenetek a kommunizmusból [bilingual edition] / (eds.) Orsolya Danó, Petr Roubal. - Budapest : Open Society Archives at Central European University, 2001. - 38 s.
- Martin Beisswenger, Petr Roubal : Masarykovo Rusko a Evropa v pokřiveném zrcadle. - In: TGM, Rusko a Evropa : Dílo - vize - přítomnost / (ed.) Karel Krátký. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. - S. 267-290.
- Politics of Gymnastics : Mass gymnastic displays under communism in Central and Eastern Europe. In: Body and Society 9, nr. 2 (2003), s. 1-25.
- Rozvoj zaostalosti : Střední Evropa mezi centrem a periferií. In: Střední Evropa a Evropská unie / (eds.) Karel Vít, Václav Veber. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2003. - S. 36-45.
- Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - 444 s.
- Suspicious Slavonic Studies : The Case of Francis Dvornik’s The Slavs in European History and Civilisation. - In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 30-38.
- Reviewing Masaryk - The International Response to T.G. Masaryk’s The Spirit of Russia. / Martin Beisswenger, Petr Roubal. - In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 193-216.
- ”Today the Masses Will Speak” : Mass Gymnastic Displays as Visual Representation of the Communist State. In: Neue Staaten - neue Bilder? Visuelle Kultur im Deinst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral - und Osteuropa seit 1918 / (eds.) Arnold Bartetzky, Marina Dmitrieva, Stefan Troebst. - Köln-Weimar-Wien : Boehlau-Verlag, 2005. - S. 323-336.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map