WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BALHAR, Jan, PhDr. CSc.

* 1931

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Linguistics - Polish
Linguistics - Slovak
Linguistics - Wendish
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dialektologie
- syntax
- jazykové kontakty
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Naše řeč - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Skladba lašských nářečí. - Praha : Academia, 1974. - 197 s.
- Bohatost územní diferenciace nářečního lexika a její příčiny. - In : Sborník prací fil. fak. brněnské univerzity A 29. - Brno, 1981. - S. 113-124.
- Jazyk selských suplik z Těšínska z r. 1766. - In: Naše řeč. - Roč. 68, č. 4 (1985), s. 169-175.
- Jak mluví vídenští Češi. - In: Naše řeč. - Roč. 78, č. 4 (1995), s. 189-196.
- Vývoj nářeční slovní zásoby, zvláště zemedělské terminologie. - In: Naše řeč. - Roč. 77 (1994), s. 246-251.
- Zemědělská terminologie založená na přenášení významu. - In: Pocta Dušanu Šlosarovi. - Boskovice 1995. - S. 103-110.
- Dnešní mluva v Příboře. - In: Slezský sborník 73 (1975). - S. 38-42.
- Zanikající složky nářeční slovní zásoby. - In: Sborník prací fil. fak. brněnské univerzity A 30. - Brno, 1982. - S. 154-160.
- Český jazykový atlas / [zpracoval Jan Balhar ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1992-. - 5 sv. : mapy. - sv. 1. 1992. 427 s. - sv. 2. 1997. 507 s. - sv. 3. 1999. 577 s. - sv. 4. 2002. 626 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map