WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

POLÁČEK, Jiří, Doc. PhDr. CSc.

* 1951

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 496 331
Bydliště / Home address Slavíčkova 5, 638 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address polacek@ped.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/lide/1572-jiri-polacek

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Literary criticism (history) - Slovak literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost bratří Čapků - člen
- Společnost F. X. Šaldy - člen
- Společnost Otokara Březiny - člen
- Společnost Jiřího Mahena - člen
- Společnost Jana Skácela - člen
- Ladění - redaktor
- časopis Komenský - člen red. rady
- oborová komise na FF MU - člen
Publikační činnost / Publications - Slovník české literatury 1970-1981. / Spoluautor. - Praha : Čs. spisovatel, 1985. - 504 s.
- Čeští spisovatelé 20. století. / Spoluautor. - Praha : Čs. spisovatel, 1985. - 832 s.
- Česká literatura v boji proti fašismu. / Spoluautor. - Praha : Čs. spisovatel, 1987. - 365 s.
- Kniha o Čapkovi. / Spoluautor. - Praha : Čs. spisovatel, 1988. - 432 s.
- Slovník českého románu 1945-1991. / Spoluautor. - Ostrava : Sfinga, 1992. - 318 s.
- Tomáš G. Masaryk a Václav Havel. - In: Pamiętnik Słowiański. - R. 1990, T. 40. - Wrocław, 1992. - S. 83-89.
- Lexikon české literatury / V. Forst... [et al.] (Vydání z r. 2000 redigoval J. Opelík) (J. Poláček spoluautor). - Praha : Academia, 1993, 2000. - 2 sv. -
D. 2/I. 589 s.
D. 2/II. S. 597-1377.
D. 3/I. 728 s.
D. 3/II. S. 733-1522.
- Portréty a osudy : postavy v próze Vladislava Vančury. -
Boskovice : Albert, 1994. - 186 s.
- Slovník české prózy 1945-1994 / B. Dokoupil, M. Zelinský... [et al.] (J. Poláček spoluautor). - Ostrava : Sfinga, 1994. - 490 s.
- Portréty a osudy: Postavy v próze Vladislava Vančury. - Boskovice : Albert, 1994. - 186 s.
- Slovník české prózy 1945-1994. / Spoluautor. - Ostrava : Sfinga, 1994. - 490 s.
- Literární časopisy 20. století. - Brno : Akademické nakl. CERM, 1997. - 18 s.
- Dictionary of Literary Biography. : Volume 215: Twentieth-Century Eastern European Writers (heslo Vladislav Vančura) / Spoluautor. - Detroit - San Francisco - London - Boston - Woodbridge : A Bruccoli Clark Layman Book - The Gale Group, 1999. - 480 s.
- Průhledy do české literatury 20. století. / Spoluautor. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2000. - 308 s.
- Tvorba a recepce: Studie o meziválečné české literatuře. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 166 s.

Poznámky / Notes - Další publikační činnost (pedagogické publikace, stati a studie, medailony, recenze, glosy, jubilejní články a poznámky, nekrology, popularizační články, komentáře, reportáže, zprávy, sloupky, fejetony, entrefilety, polemiky, ankety, drobná publicistika, práce pro rozhlas) viz: Jiří Poláček: Bibliografie (1976-2001). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2002. - 76 s.

- Práce publikované po roce 2001 viz též Informační systém Masarykovy univerzity.

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map