WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NYKL, Hanuš, doc. PhDr.   Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 251
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hanus.nykl...seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history)
Philosophy and aesthetics
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Translators
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Culture (including book printing and art)
Russian studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny ruské kultury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Edice:

- Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. - 352 s.

Odborné stati:

- Nové vztahy mezi mužem a ženou v Leonťjevově povídce „Zpověď manžela“. - In: Žena v ruské literatuře. - Praha, 2003.
- Teorie kulturně historických typů v ruské filosofii dějin 2. poloviny XIX. století (Danilevskij, Strachov, Leonťjev). - In: Theologická revue. - Roč. 75, č. 3-4 (2004), s. 296-313.
- Případ Berďajev aneb fenomén ruské filosofie. - In: Knihy a společnost. - Č. 2 (2004).
- Pravoslavná teodicea Pavla Florenského. - In: Literární noviny. - Roč. 15, č. 9 (2004), s. 9.
- Mnišská práce / H. Nykl, M. M. Krupica. - In: Literární noviny. - Roč. 15, č. 22 (2004), s. 8.
- Život a skutky otce Alexandra / H. Nykl, M. Řoutil. - In: Literární noviny. - Roč. 15, č. 30 (2004), s. 8.
- Rovni před Bohem, ne mezi sebou. - In: Literární noviny. - Roč. 15, č. 43 (2004), s. 8.
- Eurasijský kontinent v emigračním souostroví. - In: Literární noviny. - Roč. 15, č. 52/53 (2004), s. 8.
- Dostojevskij jako pravoslavný myslitel – případ Leonťjevovy kritiky. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy / sest. M. Příhoda. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2005. - S. 109-137.
- Teorie kulturně historických typů v ruské filosofii dějin. In: Teologická revue, 2005, 3-4, s. 296-313.
- Panslavismus a teorie kulturně-historických typů. Setkání dvou koncepcí. In: Slovanství ve středověkém prostoru. Iluze, deziluze, realita. Praha, Libri, 2005.
- Tři cesty k syntéze v ruské náboženské filosofii. - In: Knihy a spoločnosť. - Č. 1 (2005).
- Záhadný artefakt stříbrného věku. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti / sest. H. Nykl. – Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 189-212.
- S. N. Bulgakov: Od ateistické inteligence k inteligentnímu křesťanství. - In: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů...“ (Sborník pro Václava Huňáčka) / sest. V. Lendělová, M. Řoutil. – Praha : Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 283-293.
- Ruská náboženská renesance. Knihy a spoločnosť (Bratislava), 2006, 3.
- Nové cesty v rusistice. Knihy a spoločnosť (Bratislava), 2006, 1.
- Dostojevskij a ruská nábožensko-filosofická renesance. In: Dostojevskij dnes. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí (Praha, 27. listopadu 2006, Národní knihovna ČR). Praha 2007 (edd. Bubeníková, M.; Hrabáková, M.; Hříbková, R.), s. 37-49.
- Vydra, Z.: Židovská otázka v carském Rusku 1881-1906. Vláda, Židé a antisemitismus. (Pardubice, 2006. 284 s.) Slavia 2007, 1, s. 99-102.
- Gregor, J. - Nykl, Hanuš. Konference mladých slavistů II. Slavia 2007, 1, s. 108-110.
- Seminář Dostojevskij dnes. Slavia, 2007, 1, s. 110-112.
- Konference mladých slavistů 2007 (spolu s K. Jiráskem). In: Slavia 2007, 4, s. 499-501.
- Nikolaj Berďajev – filosofická autobiografie nebo autobiografická filosofie? In: Slavistika dnes: vlivy a kontexty (Konference mladých slavistů II) (edd. H. Vaňková a M. Příhoda). Praha 2008, s. 349-359.
- Je slavjanofilství a západnictví sporem o Evropu? In: Slavistika v moderním světě (Konference mladých slavistů III) (edd. H. Vaňková a M. Příhoda). Praha 2008, s. 83-91.
- Dynamika žánru v tvorbě Vasilije Rozanova. In: Slovak Review, 1, 2008, s. 54–62.
- S. Lappo-Danilevskij. Istorija poličeskich idej v Rossii v XVII veke v svjazi s obščim chodom razvitija jeje kul'tury i politiki. (Köln, 2005. - 462 s.). In: Slavia, 2008, 4, s. 466-468.
- Ruská emigrantská kultura v meziválečném Československu. In: Akademický bulletin, 2008, 12, s. 26.
- Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy / Ed. Helena Ulbrechtová ve spoluprácí s M. Kusá. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2007. 276 s. In: Vostočnojevropejskije issledovanija. 2008, 7, s. 165-167.
- Жанровая поэтика философской прозы. In: Поэтика русской литературы конца ХIХ – начала ХХ века. Динамика жанра. Москва 2009, s. 705-758.
- S. Chomjakov. Zakladatel slavjanofilského paradigmatu. In: Kulturní duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty. Praha 2009, s. 175- 229.

Překlady:

- Kierkegaard a existenciální filosofie / L. I. Šestov. - Praha : OIKOYMENH, 1997. - (člen týmu)
- Okolo ruské ideje / V. V. Rozanov. - Praha : OIKOYMENH, 1999. - (člen týmu)
- Ikonostas / Pavel A. Florenskij. - Brno : Nakladatelství L. Marek, 2000.
- Obrácená perspektiva. Část I. / Pavel A. Florenskij. - In: Orthodox revue. - Č. 4 (2001).
- Ruská idea / N. A. Berďajev. - Praha : OIKOYMENH, 2003. - (člen týmu)
- Heroismus inteligence a křesťanská obětavost / S. N. Bulgakov. - In: Věchi (Milníky). Sborník článků o ruské inteligenci. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2003.

Redakce:

- Věchi (Milníky). Sborník článků o ruské inteligenci. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2003.
- Nový středověk / N. A. Berďajev. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004.
- Říše ducha a říše císařova / N. A. Berďajev. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005.
- Filosofie svobodného ducha / N.A. Berďajev. 2 díly. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map