WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MARIAN, Jan, PhDr.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 608/27, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 813 460
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jan.marian@amo.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politics, international relations
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Belorussia
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - History
Belorussian studies - History
Russian studies - Politics, international relations
Belorussian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - mezinárodní vztahy
- ruský federalismus
- Bělorusko - politický vývoj
- Moldavsko - politický vývoj
- soudobá běloruská emigrace
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Asociace pro mezinárodní otázky
- Rada pro mezinárodní vztahy
- České sdružení pro Spojené národy
Publikační činnost / Publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map