WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JEŘÁBKOVÁ, Alena, PhDr.

* 1934

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Etnography, folklore and ethnology - Belorussians
Etnography, folklore and ethnology - Bosnian Muslims
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
Etnography, folklore and ethnology - Croatians
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Etnography, folklore and ethnology - Kashubians
Etnography, folklore and ethnology - Lithuanians, Latvians
Etnography, folklore and ethnology - Macedonians
Etnography, folklore and ethnology - Montenegrins
Etnography, folklore and ethnology - Polish
Etnography, folklore and ethnology - Russians
Etnography, folklore and ethnology - Ruthenians
Etnography, folklore and ethnology - Serbians
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Etnography, folklore and ethnology - Slovaks
Etnography, folklore and ethnology - Slovenians
Etnography, folklore and ethnology - Ukrainians
Etnography, folklore and ethnology - Wends
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Russian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Baltic studies - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Croatian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Macedonian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Polish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Ruthenian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Serbian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovak studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovene studies - Ethnography, folklore and ethnology
Wendish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Ukrainian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Study of Bosnia-Herzegovina - Ethnography, folklore and ethnology
Study of Montenegro - Ethnography, folklore and ethnology
Belorussian studies - Etnography, folklore and ethnology
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - národopisná bibliografie
- ikonografie, typologie a komparatistika lidového oděvu v Evropě
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Über einige brachliegende ikonographische Quellen zur Volkstrachtforschung in Slowenien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts / A.Jeřábková, R. Jeřábek - In: Ethnologia Slavica. - Roč. 22 (1990), s. 119-149.
- Moravské lidové kroje v grafickém díle V. G. Kiningera z počátku 19. století / A. Jeřábková, R. Jeřábek - In: Folia ethnographica. - Roč. 32 (1998), s. 45-55.
- K typologickému zařazení mentýků a šub - In: Národopisná revue, 1998, s. 11-14.
- Odívání - In: Lidová kultura na Moravě : Vlastivěda moravská : Země a lid - nová řada sv. 10. - Strážnice - Brno, 2000. - S. 116-158.
- Ikonographie europäischer Zigeuner im 19. Jahrhundert : Ein kleiner Beitrag zur Erforschung ethnischer Stereotypen / A. Jeřábková, R. Jeřábek. -
In: Volkskundliche Tableaus. - Münster, 2001. - S. 289-299, 17 obr.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map