WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JEŘÁBEK, Richard, Prof. PhDr. DrSc.

* 1931-2006

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Etnography, folklore and ethnology - Croatians
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Etnography, folklore and ethnology - Kashubians
Etnography, folklore and ethnology - Lithuanians, Latvians
Etnography, folklore and ethnology - Polish
Etnography, folklore and ethnology - Ruthenians
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Etnography, folklore and ethnology - Slovaks
Etnography, folklore and ethnology - Slovenians
Etnography, folklore and ethnology - Wends
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Baltic studies - Ethnography, folklore and ethnology
Croatian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Polish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Ruthenian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovak studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovene studies - Ethnography, folklore and ethnology
Wendish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etnografická rajonizace
- lidová a zlidovělá výtvarná kultura v zemích střední a jihovýchodní Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Société internationale d´ethnologie et de folklore - člen
- European Association of Social Anthropologists - člen Kommission für Bildforschung
- Verein für Volkskunde, Wien - člen
- Deutsche Gesellschaft für Volkskunde - člen
- Internationale Volkskundliche Bibliographie - člen
Publikační činnost / Publications - Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786-1884 - Strážnice, 1997. - 412 s., 114 vyobr.
- Národopisné postřehy z karpatských putování v XIX. století - In: Przed 100 laty i dzisiaj. - Kraków, 1999. - s. 27-36.
- Leonardo na Vinci, Cranach d.Ä., Rubens, Velázquez und andere auf volkstümliche Weise - In: From Academic Art to Popular Pictures : Principles of Representation, Reproduction and Transformation - Bergen, 2000. - S. 80-91.
- Zu den tschechischen Analogien in der Ikonographie und der Funktion der volkstümlich gewordenen Einblattdrucke / A.Křížová, R.Jeřábek - In: Popular Prints and Imagery. - Lund-Stockholm, 2001. - S. 153-167, 11 obr.
- Morava a Slezsko - etnický a etnografický obraz - In: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV : Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500-1900) : Národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny. - Praha, 2004. - S. 38-76. - (V příloze mapa Etnická a etnografická rajonizace Moravy a Slezska (od 17. do pol. 20. století).)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map