WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SIWEK, Tadeusz, Doc. RNDr. CSc.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 597 460 878
+420 / 596 241 082
Bydliště / Home address Středová 1503, 735 32 Rychvald
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tadeusz.siwek@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.osu.cz/fpr/ksg/index.php?idc=14171

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Linguistics
Politics, international relations
History - Poland
Linguistics - Polish
Zaměření geografické / Geographical field of study Polish studies - History
Polish studies - Linguistics
Polish studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sociálněgeografická a demografická problematika polské menšiny v ČR
- překladatelství, tlumočení
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká geografická společnost
- Česká demografická společnost
- Societas scientiis favendis Silesiae Superioris Katowice
- Sdružení pro zachování menšinových jazyků v ČR - předseda
Publikační činnost / Publications - Česko-polská etnická hranice. - In: Spisy FF Ostravské univ. - Č. 97 (1996), 96 s. : 21 mp. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univ., 1996.
- Vědomí slezské identity v mentální mapě. / T. Siwek, J. Kaňok. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 98 s.
- Polská národní menšina v Československu 1945-1954. / T. Siwek, S. Zahradnik, J. Szymeczek. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. - 116 s.
- Český Těšín polský - Czeski Cieszyn polski? - Český Těšín : Olza, 2002. - 144 s.
- Rychvald 1305-2005. - Rychvald, 2005. - 151 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map