WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JIRÁSEK, Zdeněk, Prof. PhDr. CSc.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, Masarykova třída 37, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 684 470
Bydliště / Home address Hradecká 10 A, 746 01 Opava
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zdenek.jirasek@fpf.slu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/prof-phdr-zdenek-jirasek-csc/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Poland
History - Russia
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Polish studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny od r. 1938 do současnosti
- politický a hospodářský vývoj českých zemí a Československa po r. 1945
- česko-polské styky
- dějiny střední Evropy a sovětského „bloku“
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slezský ústav Československé Akademie věd Opava - člen a výkonný tajemník vědecké rady (1989-1992)
- Slezský ústav Československé Akademie věd Opava ve Valném shromáždění Československé Akademie věd - volený zástupce (1989-1992)
- Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity Opava - člen a předseda vědecké rady (1997-2001)
- katedra historie Vysoké školy pedagogické Hradec Králové - člen Rady doktorandského studia (1996-dosud)
- Česko-polská komise pro historický výzkum Kladska - člen (1993-dosud)
- Slezská univerzita v Opavě - člen a posléze předseda vědecké rady (1997-dosud)
- Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava - člen Rady doktorandského studia (1999-dosud)
- Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové - člen Vědecké rady (1999-dosud)
- Historické komise euroregionu Silesia - předseda (1999-dosud)
- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - člen vědecké rady (2000-2002)
- Grantová agentura ČR - dějiny 19. a 20. století - člen podkomise (2000-dosud)
- Ostravská univerzita v Ostravě - člen vědecké rady (2001-dosud)
- Univerzita Palackého v Olomouci - člen vědecké rady (2003-dosud)
- Akademie věd ČR - člen komise pro obhajoby doktorských disertací(Obecné a české dějiny)(2003-dosud)
- Konference rektorů slezských univerzit - předseda a posléze člen (2003-dosud)
- Akademie věd ČR - člen vědecké rady (2005-dosud)
- Slezské zemské muzeum - člen rady (2005-dosud)
- Mendelovo gymnázium v Opavě - člen školské rady (2005-dosud)
- Slezské gymnázium v Opavě - člen školské rady (2005-dosud)
- Z dějin textilu - Studie a materiály - člen redakční rady
(1986-1990)
- Krkonoše-Podkrkonoší - člen redakční rady (1988-dosud)
- Vlastivědné listy - člen redakční rady (1990-dosud)
- Slezský sborník - člen redakční rady (1997-dosud)
- Časopis Slezského zemského muzea - člen redakční rady (1997-dosud)
- Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis - člen redakční rady (1999-dosud)
- Jesenicko - člen redakční rady (2000-dosud)
- Těšínsko - člen redakční rady (2000-dosud)
- Studie Ślaskie - člen redakční rady (2000-dosud)
- Historický obzor, Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie - člen redakční rady (2001-dosud)
- Prague Papers on History of International Ralations - člen redakční rady (2001-dosud)
- Ekonomická revue - člen redakční rady (2003-dosud)
- Encyklopedie českých dějin - člen redakční rady (2004- dosud)
Publikační činnost / Publications - Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1 / Z. Jirásek, J. Šůla. - Praha : Svítání, 1992. - 164 s.
- Sovětští poradci a ekonomický vývoj v ostravsko-karvinskékm revíru / D. Janák, Z. Jirásek. - Opava : Open Education & Sciences 1996. - 119 s.
- Exilová politika v letech 1948-1956 : počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa / Z. Jirásek, M. Trapl. - Olomouc : Centrum pro českosloslovenská exilová studia ; Moneta-FM, 1996. - 112 s.
- Čítanka k obecným a českým dějinám 20. století / Z. Jirásek, M. Písková. - Opava : Slezská univ., 1997. - 272 s.
- Vývoj textilního průmyslu v severovýchodních Čechách v letech 1945-1960. - Ústí nad Orlicí, 1988. - 213 s.
- Slezsko v dějinách českého státu a úkoly výzkumu. /spoluator: Bakala, J. a kol. - Opava, 1991. - 309 s.
- Nechanická aféra 1947. - Hradec Králové, 1992. - 163 s.
- Perzekuce školství Moravy a českého Slezska v letech 1948-1954. - In : Časopis Slezského zemského muzea, série B, 1998, roč. 47, s. 59-96.
- Slavkov. Z historie obce 1224-1999. - Slavkov, 1999. - 61 s.
- Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. - Brno, 1999. - 88 s.
- Dějiny Českého Slezska 1740-2000 - I., II. a III. pracovní svazek. / spoluator: Gawrecki, D. a kol. - Opava, 2001, 686 s.
- Historie a současnost podnikání na Opavsku. / spoluatoři: Korbelářová, I. – Žáček, R.. - Žehušice, 2002. - 287 s. (vlastní podíl: Podnikání na Opavsku v industriálním období).
- Dějiny českého Slezska 1740-2000, sv. I. a II. /spoluator: Gawrecki D. a kol. - Opava, 2003. - 654 s. (vlastní podíl: s. 405-408 - s D. Janákem, s. 440-470, s. 507-521).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map