WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MAREČKOVÁ, Marie, Prof. PhDr. DrSc.

* 1942

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie, Poříčí 623/9, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 402
Bydliště / Home address Oblá 18, 634 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address 1056@mail.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/lide/1056-marie-mareckova/zivotopis

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Historiography
Politics, international relations
History - Balkan
History - Bulgaria
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - History of Slavonic nations
History - Poland
History - Russia
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Ukraine
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Ukrainian studies - History
Polish studies - History
Bulgarian studies - History
Slovak studies - History
Balkan studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - středoevropská města
- každodenní život
- mentality
- problematika gender
- filozofie dějin
- dějiny školství a kultury
- právní dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Společenská struktura Bardějova v prvé polovině 17. století. - Brno : Masarykova univ., 1978. - 250 s. - (Spisy Ped. fak. UJEP v Brně).
- Společenská struktura Prešova v 17. století. - Brno : Masarykova univ., 1984. - 157 s. - (Spisy FF MU v Brně).
- Východoslovenská města a měšťanstvo na prahu novověku. - Brno : Masarykova univ., 1995. - 191 s.
- Život a dílo prof. JUDr. Františka Čády. - Brno : Masarykova univ., 1993. - 18 s.
- Východoslovenské měšťanstvo ve středoevropských souvislostech raného novověku. - In: Sborník prací Ped. fak. MU v Brně. Řada společenských věd. Č. 16. - Brno, 1997. - s. 3-14.
- Příručka praktické genealogie. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2004. - s. 192.
- Obchodní cesty východoslovenských měšťanů v raném novověku. - In: Itineraria Posonensia : zborník z medzinárodnej konferencie "Cestopisy v novoveku", ktorá sa konala v dňoch 3.-5. novembra 2003 v Bratislave = Akten der Tagung "Reisebeschreibungen in der Neuzeit", Bratislava, 3.-5. November 2003 editorky Eva Frimmová, Elisabeth Klecker. -- Bratislava : Historický ústav SAV ; Wien : Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein an der Universität Wien, 2005. - S. 55-60.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map