WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MATHAUSEROVÁ, Světla, Prof. PhDr. DrSc.

* 1924-2006

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Translators
Literary criticism (history) - Old Slavonic and old church slavonic literature
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
History - Russia
Linguistics - Russian
Linguistics - Ruthenian
Etnography, folklore and ethnology - Ruthenians
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Linguistics - Study of translation
History - Sub-Carpathian Ukraine
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Russian studies - History
Ruthenian studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
- rusistika: starší ruská literatura, staroruská ústní lidová slovesnost
- vývojová stadia ruského verše
- dějiny literatur
- teorie literatury
- slavistika
- torie překladu
- dějiny ruských koncepcí překladu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec překladatelů - člen
- Rada Slovanského ústavu - člen
- Komise pro udělování vědeckých hodností pro obor slavistických a východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - člen
- Společnost Dr. Edvarda Beneše - člen
- Společnost přátel Podkarpatské Rusi - člen
- Histoire comparée des littératures de langues européennes
Publikační činnost / Publications - Ruský zdroj monologické románové formy : (M. D. Čulkov). - Praha : Nakl. ČSAV, 1961. - 123 s. - (Rozpravy ČSAV).
- Drevnerusskije teorii iskusstva slova. - Praha : Univ. Karlova, 1976. - 146 s. - (AUC. Philologica, Monographia ; 63).
- O Vasiliji Zlatovlasém, kralevici české země. - Praha : Vyšehrad, 1982. - 182 s.
- Cestami staletí : systémové vztahy v dějinách ruské literatury. - Praha : Univ. Karlova, 1986. - 147 s. - (AUC. Philologica, Monographia ; 91).
- "Slovoizvitije" i "samovitoje slovo". - In: Issledovanija po drevnej i novoj literature. - Leningrad : Nauka, 1987. - s. 281-286.
- "Slovo o zakone i blagodati" Ilariona i drevneslavjanskaja tradicija. - In : Kontekst - Literaturnoteoretičeskije issledovanija. - Moskva : 1990, s. 84-89.
- Překlad a jinakost. - In : Souvislosti : Revue pro křesťanství a kulturu. - Č. 2 (1998), s. 63-68.
- "Skládati" či "-káti". In : Tschechisches Barock - České baroko. - Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New-York - Paris - Wien : Peter Lang Verlag, 1999, s. 71-80.
- "Test Puškinem". In : Puškinovské interpretční variácie. -Bratislava : Univerzita Komenského, 2000, s. 9-20.

Překlady:
- D. S. Lichačov: Člověk v literatuře staré Rusi. - Praha : Odeon, 1974. - 190 s.
- Povídky ze staré Rusi. - Praha : Odeon, 1984. - 330 s.
- Smích a běs. : Staroruské hagiografické příběhy. - Praha : Odeon, 1988. - 435 s.
- Poselství carských a císařských kurýrů : Řezno - Praha - Vídeň - Moskva 15.-17. století / [vybrala a přeložila, předmluvou a poznámkami opatřila Světla Mathauserová]. - Vyd. 1. - Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu, 2000. - 131 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map