KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ROZBOUDOVÁ (ROZ. HAVELKOVÁ), Lenka, PhDr., Ph.D.

* 1981

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 900 349
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Metodika výuky cizích jazyků, didaktika
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Jazykověda - ruština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti:

- Ruština učitele ruštiny/...a Jakub Konečný, Xenie Vicaire.-Praha: Jakub Konečný, 2015. ISBN 978-80-260-8270-5.
- Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie II: Rodina, zaměstnání, volný čas, kultura, sport/ ... a Jakub Konečný.-Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-957-5.
- Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo : jazykovyje sredstva/... a Jakub Konečný.- Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4277-2.

Aktuální a pravidelně doplňovaný přehled publikační činnost je k dispozici na webové stránce http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=3410
Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek