KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KONEČNÝ, Jakub, Mgr., Ph.D.

* 1987

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Celetná 13, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 491 872
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Metodika výuky cizích jazyků, didaktika
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
- Jednota tlumočníků a překladatelů
Publikační činnost / Publications - Ke vztahu vyučujících ruského jazyka k formování fonetické gramotnosti na základních a středních školách (I). Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 55(4), 14-21. ISSN 1210-0811.
- Ke vztahu vyučujících ruského jazyka k formování fonetické gramotnosti na základních a středních školách (II). Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 55(5), 19-23. ISSN 1210-0811.
- Aktivnyje processy v fonetike sovremennogo russkogo jazyka na fone metodiki prepodavanija russkogo kak inostrannogo. In: Zborník príspevkov z konferencie Mladá rusistika - nové tendencie a trendy / Andrea Haburová, Zuzana Lorková (eds.).[CD-ROM]. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2012, s. 48-56. ISBN 978-80-8127-062-8.
- Problematika výslovnosti jako ukazatele kvality cizojazyčné výuky (na příkladu výuky ruskému jazyku). In: Reflexe kvality v doktorském pedagogickém výzkumu: recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 21. května 2012 v Praze /... a Marta Kvíčalová(eds.). 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2012. s. neuvedeno. ISBN 978-80-263-0269-8.
- Význam a úloha učebnice při formování fonetické gramotnosti. In: Gramotnost ve škole: Sborník z konference pořádané 28. - 29. 3. 2012. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2013, nestránkováno. ISBN 978-80-905245-0-7.
- Způsoby utváření fonetické gramotnosti žáků v průběhu studia ruského jazyka na střední škole. Lingua Viva: Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. 2013, 9, č. 16, s. 44-56.
- Obučenije russkomu jazyku v češskoj škole. In: Teorija i praktika formirovanija kommunikativnoj kuľtury : Tradiciji i innovaciji: materialy III Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji 18 aprelja 2013 g. 1. vyd. Novokuzneck: RIO KuzGPA, 2013, s. 119-124. ISBN 978-5-85117-732-3.
- Analýza učebních souborů pro střední školy z hlediska utváření fonetické gramotnosti českých žáků v ruském jazyce. In: Pražská rusistika 2013: recenzovaný sborník příspěvků z konference konané dne 18. dubna 2013 v Praze / Jakub Konečný (ed.). 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 123-130. ISBN 978-80-7290-634-5.
- Kommunikativnyj potencial intonacionnych konstrukcij. Lingvodidaktičeskij aspekt. In: Mladá rusistika - nové tendencie a trendy II /Zuzana Lorková a Veronika Knapcová (eds.). 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2013, s. 56-65. ISBN 978-80-8127-088-0.
- Vybrané aspekty dialogu kultur ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. In: Dialog kultur VII: Materiály mezinárodní vědecké konference Hradec Králové - 22.-23. ledna 2013 / Oldřich Richterek a Miroslav Půža (eds.). 1. vyd. Hradec Králové: Garamond, 2013, s. 222-229. ISBN 978-80-86472-57-7.
- Metodická koncepce utváření fonetické gramotnosti českých žáků středních škol v ruském jazyce. Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi. Praha: Vydavatelství UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, roč. 57, č. 3, s. 3-10. ISSN 1210-0811.
- K voprosu interferenciji i položitelnogo peresona v processe obučenija russkomu jazyku v češskoj škole. Lingua Viva: Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. 2014, 10, č. 18, s. 32-42.
- Sopostavlenije sistemy konsonantov v češskom i russkom jazykach kak sredstvo formirovanija fonetičeskou gramotnosti češskich učaščichsja vo vladeniji russkim jazykom. In: Kommunikativnaja kuľtura sovremennika: Teorija i praktika issledovanija: Materialy IV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji (20 marta 2014 g., Novokuzneck). 1. vyd. Novokuzneck: RIO NFI KemGU, 2014, s. 110-116. ISBN 9785-91797-153-7.
- Sopostavlenije fonetičeskich sistem kak sredstvo obučenija zvučaščej reči na uroke RKI. In: Rossica Olomucensia LIII: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké Dny rusistů 04.-06.09.2013. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 95-98. ISBN 978-80-244-4077-4.
- Kognitivní přístup k utváření fonetické gramotnosti českých žáků v ruském jazyce. Didaktické studie: Kognitivní vědy v teorii a praxi jazykového vyučování. 2014, roč. 6, č. 1, s. 156-168.
- Testirovanije kak sredstvo formirovanija fonetičeskoj gramotnosti. In: Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 97-102. ISBN 978-80-210-7546-7.
- Realizace principu ústní báze v počáteční fázi výuky ruského jazyka žáků střední školy. In: Cizí jazyky. 2015, roč. 58, č. 2, s. 4-13.
- Cheshsko-russkaja omonimija kak lingvodidakticheskaja problema /... a Elena Vasilyeva. In: XLinguae: European Scientific Language Journal. 2015, roč. 8, č. 1, s. 57-67.
- Nekotoryje problemy prosodii češskogo jazyka v sopostavlenii s russkim. Stephanos. 2015, (4): 29-38. ISSN 2309-9917. Dostupné také z: http://stephanos.ru/izd/2015/2015_12.pdf
- Fonetický test jako východisko pro rozvoj fonetické gramotnosti studentů učitelství ruského jazyka v pregraduálním vzdělávání /...a Lenka Rozboudová. In: Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi. 2015, 58(5): 3-10. ISSN 1210-0811.
- Ruština učitele ruštiny: Jak správně vést hodinu ruštiny v ruštině [online] /...a Lenka Rozboudová, Xenie Vicaire. 1. Jakub Konečný, 2015 [cit. 2015-06-23]. ISBN 978-80-260-8270-5. Dostupné z: http://flexibooks.cz/rustina-ucitele-rustiny/d-73341/#.VYk65EZcpm8.
- Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-835-6.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek