KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

GAZDOŠOVÁ, Oxana, Mgr.

* 1980

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 549 494 759
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address oxana.gazdosova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://is.muni.cz/osoba/39877

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Paleoslavistika
Překladatelé
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Translatologie
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ukrajinský jazyk
- terminologie
- fonetika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Problematika synonymie při překladu právní terminologie z češtiny do ukrajinštiny. In: Rara Avis. Zborník z 2. a 3. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, apríl 2005, 2006. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2006, s. 112-116.
- K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku. In: SLAVICA IUVENUM. VIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2007, s. 65-70.
- MYRONOVA, Halyna, GAZDOŠOVÁ, Oxana. Česko-ukrajinský právnický slovník 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č. 378.
- Представлення нового „Чесько-українського юридичного словника“ і щодо перекладу термінологічних словосполучень з компонентом škoda. In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 58-65.
- GAZDOŠOVÁ, O., KALINA, P., LYTVYNYUK, O., MICHÁLIKOVÁ, J., MYRONOVA, H., ZIEGLER, A.: Традиційне та нове у фаховій підготовці україністів на ФФ МУ. In: Проблеми сучасної освіти і культури в контексті європейських вимог. Матеріали Міжнародної конференції молодих учених. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2009, с. 76-81.
- Граматичні помилки, стилістичні й термінологічні огріхи при перекладі правових текстів. In: Ucrainica IV. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury Sborník vědeckých článků z V. Olomouckého sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, konané 26.-28. srpna 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 272-275.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek