KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZEMEK, Josef, Mgr.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 281 910 203
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zemkuv@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site www.zemek.txt.cz, www.jozek.wp.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - didaktika českého jazyka a literatury včetně češtiny pro cizince
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
Publikační činnost / Publications - Diplomová práce: Sociologické aspekty české dramatiky 70. a 80. let 20. století. Praha: Pedag. fakulta UK 1997.
- Výuka češtiny pro rusky mluvící cizince. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2003 – 2005. Praha: Filip Tomáš–Akropolis 2005. S. 61–66. ISBN 80-86903-15-X
- Výuka dospělých. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010. Praha: Filip Tomáš–Akropolis 2010. S. 127–133. ISBN 978-80-87481-25-7

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek