KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JADLOVSKÝ, Tomáš, Mgr., Ph. D.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tjadlovsky@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Politologie, mezinárodní vztahy
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Rusistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - frazeologie, frazeologická translatologie, frazeologická ideografie
- jazyková politika
- překladatelství

Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Фразео-семантическое поле и возможности его сопоставления в двуязычном плане (на материале русского и чешского языков и микрополя «ум, талант»). - In: Rossica. - Roč. V-VI, (2001), s.101-113.
- Русский язык в современном Узбекистане и его перспективы.
- In: Opera Slavica. - Roč. XIII, č.2, (2003), s.53-56.
- Перевод фразеологизмов в рамках семантического поля (на материале русского и чешского языков). - In: Веснiк БДУ. - Cерыя 4 – Фiлалогiя – Журналiстыка – Педагогiка. - Roč. 1, (2006), s. 84 - 88.
- Poznámky k překladu diplomatických textů z ruštiny do češtiny / ..., L.Michálková. - In: Opera Slavica. - Roč. XVI, č. 2 (2006), s. 41-45.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek