KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČELKO, Vojtech, PhDr.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 257 531 122-3
+420 / 257 531 121
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address celko@usd.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.usd.cas.cz/usdwin/os_prac.htm

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Slovensko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-slovenské dejiny po roku 1918
- dějiny česko-slovenského exilu po roku 1948
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česko-slovenská komise historiků - česká část - tajemník
Publikační činnost / Publications - Milan Rastislav Štefánik 1880-1919 : Zborník k 125. výročiu narodenia / sest. V. Čelko. - Praha, 2005.
- Začiatky emigrácie Jozefa Letricha vo svetle korešpondencie s jeho osobným tajomníkom Mirom Haviarom. - In: Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu… : Pocta Jozefovi Jablonickému. - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 2005.
- Osobný archív Jozefa Lettricha darovaný Slovenskej národnej knižnici. - In: Česko-slovenská historická ročenka 2004. - Brno, 2004.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek