KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KNOLL, Vladislav, Mgr. Ph.D.

* 1981

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 259
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address knoll@slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://sweb.cz/tyras

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Etnografie, folkloristika a etnologie - Kašubové
Jazykověda - kašubština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - lexikografie
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslovenistika, dějiny církevní slovanštiny
- západní Slované - kašubština, polabština
- literární jazyk/dialekt v evropském kontextu
- antická geografie
- románská etymologie a lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Kašubština v jazykovém kontaktu, Praha: Filozofická fakulta UK 2012, 290 s. (Varia; sv. 4)
Frías-Conde, X., Bauçà i Sastre, A., Hedbávná, B., Knoll, V. Sintaxi contrastiva del català amb les llengües eslaves. Andorra: Ministeri d’Educació i Cultura 2011, 168 s. (Biblioteca Andorrana Internacional vol. 3)

Články v časopisech a sbornících:

- Kašubský duál, in: Slavia 83/3 (2014), s. 235-261.
- Поморяне, in: Большая российская энциклопедия 27. Москва 2014, s. 110.
- Porovnání slovanských stop v zanikajících dolnoněmeckých a středoněmeckých dialektech, in: Slovanský svět: známý či neznámý (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2013, s. 27-38.
- Výskyt a význam skupiny TarT v kašubském literárním jazyce, in: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav) (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2011, s. 37-48.
- Kašubština českýma očima, in: Dialog kultur VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18.-19. ledna 2011 v Hradci Králové (red. Miroslav Půža, Jakub Konečný), Brno 2011 (CD).
- Změna v jazykovém úzu jako následek prudké sociolingvistické změny, in: Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (red. L. Dušková a kol.), Praha 2010, 96-104.
- Má kašubština povinný podmět? (Diachronní studie), in: Slovanský areál a Evropa (ed. V. Čermák, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2010, s. 247-256.
- Kašubština Stefana Fikuse v porovnání z luzińskými texty pruského období, in: Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec, Praha 2009, s. 131-138.
- Z problematiky gramatického popisu kašubštiny, in: Slavia 78/1-2 (2009), s. 1-22.
- Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Praha 2008, s. 29-46.
- Z problematiczi czasników niemiecczégò pòchòdzenia w kaszëbiznie, in: Balto-Slavicum Pragense (Acta Slavica et Baltica vol. VII, ed. J. Marvan), Praha 2007.
- Výskyt německých dialektismů v západoslovanských jazycích, in: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III - říjen 2007 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec 2008, s. 289-302.
- Slavic Self-Interpretation in the Cashubian Literature Before 1945, in: Prague Perspectives (II) : A New Generation of Czech East European Studies / (eds.) Lukáš Babka, Petr Roubal. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2007. - S.63-71.-
- Stručné porovnání (lužicko)srbského, polabského a pomořanského jazykového areálu, in: Česko-lužický věstník XV/11 (2005), s. 75-77.
- "Lem v Karpatach", Osudy jednoho zapomenutého východoslovanského etnika, in: Navýchod 4 (2005), s. 9-12.
- "Kvitok karpatski z dalekoho kraju", Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské Vojvodině, in: Navýchod 3 (2005), s. 14-16.
- Er aranés: Er occitan en Catalonha. in: Romania Minor 2005 (internetový časopis).
- Malý slovanský národ na pobřeží Baltu, in: Česko-lužický věstník. - Č. 2 (2003), s.18-21.
- Jakô mòżé bëc autonomijô?, in: Òdroda. - Č. 2 (2003).
- Staré pověsti polské, in: Navýchod. - Č. 2 (2003), s. 4-5.
- Znaczenié médiów dlô rozwiju mòwë, in: Òdroda. - Č. 1 (2003).
- Kaszëbë - jich mòwa ë kùltura, in: Navýchod. - Č. 1 (2003), s.9-10.
- Gotšalk - kníže polabských Slovanů, in: Navýchod. - Č. 4 (2002), s.12-14.
- Putování po Českém koutku kladském, in: Navýchod. - Č. 5 (2002), s.11-12.
- Lidoví pěvci Střední Asie, in: Navýchod. - Č. 6 (2002), s. 6-7.
- Nôwikszy môłi nôród, in: Òdroda. - Č. 7 (2002).
Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek