KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

CHROBÁK, Tomáš, Mgr.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 286 882 121 (l. 248)
Bydliště / Home address Evropská 633/158, 160 00 Praha 6
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 235 353 679
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address chrobak.tomas@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Dějiny - Balkán
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Jugoslávie
Zaměření geografické / Geographical field of study Balkán - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny jižních Slovanů v 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Svetozar Pribičevič a Československo (1929-1936) / L. Hladký, T. Chrobák, J. Pelikán. - In: Český časopis historický. - Roč. 93, č. 2 (1995), s. 244-262.
- Blízký cizinec Ernest Denis. - In: Slovanský přehled. - Roč. 84, č. 4 (1998), s. 417-423.
- Jugoslávská opozice a Československo 1935-1938. - In: Slovanský přehled. - Roč. 85, č. 3 (1999), s. 265-291.
- Kosovské zlomky. - In: Listy. - Roč. 31, č. 1 (2001), s. 46-48.
- Emigrace Svetozara Pribićeviće v Československu. 3. část : edice archivních dokumentů z června - října 1936 / sest. L. Hladký, T. Chrobák, J. Pelikán. - In: Slovanský přehled. - Roč. 90, č. 3 (2004), s. 447-468.
- Dějiny Srbska. - Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. - (Spoluautor)
- Nový hlas Francouze o Čechách: (popis Prahy a mravů jejích obyvatel z roku 1742) / sest. E. Maur, T. Chrobák. - In: Folia historica Bohemica, sv 21. - Praha: Historický ústav, 2005. - S. 235-264.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek