KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

REJMÁNKOVÁ, Ludmila, PhDr. CSc.

* 1923

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 493 331 111
Bydliště / Home address Slezská 869, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 495 543 071
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - syntax
- výstavba dialogu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Česká asociace rusistů
Publikační činnost / Publications - K voprosu o svjaznosti v dialogičeskom tekste. - In: Československá rusistika. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 11-15.
- K problematike funkcional'no-jazykovoj tipologičeskoj charakteristiki besedy. - In: Opera Slavica. - Roč. 2, č. 4(1992), s. 1-6.
- K primeneniju diskurs-analiza pri issledovanii funkcional'no-semantičeskoj strukturacii dialogičeskich tekstov. - In: Opera Slavica. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 11-19.
- Dialogičeskaja reč' na temy special'nosti. - In: Sovremennaja russkaja ustnaja naučnaja reč'. Tom 3. - Moskva : Filologičeskij fakul'tet MGU, 1995. - s. 228-257.
- K otázce učebního dialogu. - In: Cizí jazyky. - Roč. 41, č. 1/2 (1997/1998), s. 3-5.
- Dialogičekije upražněnija po sintaksisu russkogo jazyka. – Pedagogická fakulta v Hradci králové, 1973.
- K uplatňování prvků nadvětné syntaxe při rozvíjení dialogického projevu žáků v cizím jazyce. – In : Cizí jazyky ve škole. – Roč. 20 , č. 1 (1976-1977), s. 7-10.
- K voprosu modelirovanija dialogičeskoj reči. – In : Československá rusistika. – Roč. 22, č. 1 (1977), s. 17-20.
- Kommunikativnyje upražněnija po sintaksisu russkogo jazyka. – Pedagogická fakulta v Hradci králové, 1981.
- Ruština v mluveném a psaném projevu : Audioorální program s učebním textem. : Pro 2. roč. středních škol. – Praha : Komenium, 1977.
- Ruský jazyk : Pro 7. roč. ZŠ. – Praha : SPN, 1982.
- Ruský jazyk : Pro 8. roč. ZŠ. – Praha : SPN, 1983.
- K problematice funkčního přístupu při výběru a prezentaci mluvnického učiva. – In : Cizí jazyky ve škole. – Roč. 30, č. 2 (1986 – 1987), s. 65-68.
- Funkčně-sémantická strukturace dialogu a jazykové prostředky její realizace. – In : Cizí jazyky. – Roč. 39, č. 1-2 (1995-1996), s. 3-5.
- K voprosu o raznovidnosťach situativnogo dialoga i jego primeněnii v obučenii. – In : Sborník PF v Hradci Králové, 45. – Praha : SPN, 1985. – s. 23-40.
- K tipologičeskim raznovidnosťam dialogičeskich těkstov professionalno-trudovoj sfery obščenija. – In : Olomoucko-lublinský rusistický sborník. 2. Acta Univeritatis Palackianae Olomucensis. – Praha : SPN, 1988. – s. 127-134.
- K voprosu ob oformlenii professionalnogo dialoga. – In : Čsl. rusistika. – Roč. 8, č. 5 (1983), s. 226-231.
- K otázce komunikativní kompetence.- In : Češtinář. – Roč. 11, č. 5 (2000-2001), s. 129-136.
- K analizu dělovogo dialoga. – In: IX. Kongress MAPRJAL : Doklady češskoj delegacii. 2.časť. – Bratislava, 1999. – s. 61-64.
- K voprosu o vzaimootnošenii meždu tipom i soděržanijem těksta i jego grammatičeskim strojeniem. – Rossica Olomucensia 40, 2. část, Ročenka katedry slavistiky na filosofické fakultě University Palackého. – Olomouc, 2002, s. 487-490.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek