WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KONEČNÝ, Jakub, PhDr., Ph.D.

* 1987

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 900 349
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Didactics
Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Russian
Linguistics - Study of translation
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jednota tlumočníků a překladatelů
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti:

- Ruština učitele ruštiny: Jak správně vést hodinu ruštiny v ruštině [online] /...a Lenka Rozboudová, Xenie Vicaire.-Praha: Jakub Konečný, 2015 [cit. 2015-06-23]. ISBN 978-80-260-8270-5. Dostupné z: http://flexibooks.cz/rustina-ucitele-rustiny/d-73341/#.VYk65EZcpm8.
- Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele.-Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-835-6.
- Fonetika a fonologie současného ruského jazyka: vybrané kapitoly.-Praha: Ústřední knihovna, Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-88176-11-4.
- Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo : jazykovyje sredstva/... a Lenka Rozboudová.- Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4277-2.


Aktuální a pravidelně doplňovaný přehled je k dispozici na webové stránce http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=3414


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map