WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MACHOVÁ, Barbora, Mgr.

* 1985

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
pozn.: studentka doktorského programu Etnologie
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address barbora.machova@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Bulgaria
Linguistics - Bulgarian
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
History - Macedonia
Etnography, folklore and ethnology - Macedonians
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Macedonian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - History
Macedonian studies - History
Bulgarian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bulharistika, etnologie, etnografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost
Publikační činnost / Publications - Vzpomínky na maloasijské Bulhary. Porta Balkanica 2011, č. 1.
- Migrace a etnokulturní procesy jako součást každodennosti bulharského venkova. AntropoWEBZIN 2010, č. 3, s. 219–223. (http://antropologie.zcu.cz/migrace-a-etnokulturna-procesy-jako-souaast-kaa)
- Maloasijští Bulhaři. Slovanský jih 10, 2010, č. 1, s. 3–11.
- Současná bulharská etnologie po roce 1989. Ethnologia Europae Centralis 9, 2009, s. 112–115.
- A Brief Overview of Bulgarian Ethnology after 1989. In: Svoboda, Michal – Lenk, Lukáš (eds.): Anthropology of/in the Post-Socialist World. Plzeň, Leda 2008, s. 50–58.
- Kurban. Obětní slavnosti v Bulharsku. Český lid 95, 2008, s. 173–190. (http://www.eu.cas.cz/admin/obrazek.php?id=94&k=67)
- Bulharská etnologie po roce 1989. Lidé města 10, 2008, s. 110–126. (http://lidemesta.cz/index.php?id=89#IOT)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map