WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KRAFL, Pavel, doc. PhDr. Dr.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav Brno, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 504
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address krafl@brno.avcr.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Culture (including book printing and art)
History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny církve v Polsku ve středověku
- polské středověké synody a synodální zákonodárství
- česko-polské vztahy ve středověku
- edice pramenů diplomatického charakteru
- řeholní kanovníci sv. Augustina.
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Komise pro vydávání středověkých historických pramenů diplomatické povahy při Historickém ústavu AV ČR, předseda
- Towarzystwo miłośników historii i zabytków Krakowa, člen - Spišský dejepisný spolek, člen
Publikační činnost / Publications - Czeska polonistyka historyczna w latach 1990-2000. - In: Kwartalnik historyczny, 109, 2002, 4, s. 71-98. - Spoluautoři Miloš Řezník, Jaroslav Valenta.
- Dokumenty konfraterni czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej połowy XV wieku. : Z archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie-Kazimierzu. - In: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 48, 2003, s. 9-29.
- Přehled česko-polských vztahů v 10.-15. století. - In: Časopis Matice moravské, 122, 2003, s. 147-180.
- Legátské a provinciální zákonodárství pro olomouckou diecézi od poloviny 13. století. - In: Sborník archivních prací, 53, 2003, s. 551-581.
- Provincial and Legatine Statutes of the Archbishops of Prague. - In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 8, 2003, s. 289-300.
- Statut “De hiis autem” w rękopisie Archiwum Ziemi Morawskiej w Brnie. - In: Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, 23, 2003, s. 277-282.
- Moravská synodální statuta doby husitské. - In: Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku / red. I. Hlaváček – J. Hrdina. - Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, Z pomocných věd historických 15 (1999). – Praha, 2003, s. 203-211.
- Neznámá synodální statuta olomoucké diecéze z roku 1282. - In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. / red. T. Borovský – L. Jan – M. Wihoda. – Brno, 2003. - S. 101-104.
- Moravské diecézní zákonodárství v druhé polovině 15. století. - In: XXVII. mikulovské sympozium Vývoj církevní správy na Moravě, 9.-10. října 2002. – Brno, 2003. - S. 329-335.
- Zum Studium des mittelalterlichen kanonischen Rechts und der Kirchenverwaltung in der Tschechischen Republik in den Jahren 1990 bis 2000. - In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 121, Kanonistische Abteilung 90, 2004, s. 342-354
- Ubodzy w morawskim ustawodawstwie synodalnym. : Drobna uwaga. - In: Curatores pauperorum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej / red. Antoni Barciak. – Katowice, 2004. - S. 39-42.
- Dokument konfraterni klasztoru kartuzów Lapis Refugii na Spiszu dla kanoników regularnych w Kazimierzu pod Krakowem z 1495 roku. - In: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 49, 2004, s. 9-13.
- Vztah církve a světské moci v českých zemích ve středověku. - In: Dialog Evropa XXI, 14, 2004, 1-4, s. 9-18.
- Pozdněstředověké konfraternity kazimierzských augustiniánů kanovníků s českými a moravskými konventy v praxi. : Z nekrologia kláštera Božího těla v Kazimierzi pod Krakovem. -In: Vyškovský sborník, 4, 2004, s. 37-46.
- Zur handschriftlichen Überlieferung und zum Gebrauch der mittelalterlichen mährischen Diözesanstatuten. – In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 122, Kanonistische Abteilung 91, 2005, s. 408-420.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map