WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠIMEČEK, Zdeněk, PhDr. CSc.

* 1929

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Fišova 16, 602 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Historiography
History
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - History of Slavonic nations
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kulturní vztahy k zemím střední Evropy a zemím slovanským, zejména v oblasti knižní kultury.
- dějiny novinářství a knižního obchodu (16.-18. století).
- dějiny slavistiky a bádání o životě a díle J. Dobrovského.
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760 : biograficko-bibliografický slovník / M. Kudělka, Z. Šimeček a kol. - Praha : Státní nakl. politické literatury, 1972. - 561 s.
- Češi a Jihoslované v minulosti : od nejstarších dob do roku 1918 / ved. aut. kol. V. Žáček. - Praha : Academia, 1975. - 751 s. - Autorský podíl s. 110-165, 682-686.
- Československá slavistika v letech 1918-1939 / M. Kudělka, Z. Šimeček a kol. - Praha : Academia, 1977. - 469 s.
- Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století / M. Kudělka, Z. Šimeček, R. Večerka. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1995. - 393 s.
- Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918 / M. Kudělka, Z. Šimeček a kol. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1997. - 477 s.
- Bibliografie Zdeňka Šimečka. - In: Folia historica Bohemica. - Praha, 1997. - Č. 18 (1997), s. 450-464.
- Geschichte des Buchhandels in Tschechien und in der Slowakei. - Wiesbaden : Harrasiwitz Verlag, 2002. - 225 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map