WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HÁLA, Vlastimil, PhDr. CSc.

* 1951

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Filozofický ústav, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 220 099
Bydliště / Home address Nad Manovkou 333/19, 161 00 Praha 6
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 235 319 180
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address halav@lorien.site.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - General history
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - filozofie
- etika
- dějiny etických koncepcí
- problematika hodnot ve filozofii
- ekologická problematika a její význam pro etiku a axiologii
- filozofické dílo B. Bolzana, J. Jungmanna, J. Patočky
- polští filozofové Skolimowski, Sztumski
- slovenští filozofové Veverka, Žilínek
- osobnosti českého filozofického myšlení v teritoriálním smyslu (příslušníci Brentanovy školy)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Imulsy Kantovy etiky : Kant, Bolzano, Brentano. - Praha :
Filosofia, 1994. - 125 s.
- K Patočkově interpretaci B. Bolzana. - In: Filozofický časopis. - Roč. 45, č. 5 (1997), s. 879-898.
- K Bolzanově koncepci základů etiky a jejím souvislostem. - In: Filozofický časopis. - Roč. 38, č. 4 (1990), s. 507-528.
- Možnosti hodnotové etiky. - Praha : Filosofia, 2000. - 52 s.
- Estetika "správného zalíbení". K estetickým názorům Franze Brentana. - In: Estetika. - Roč. 37, č. 4 (2001), s. 193-212.
- Oskar Kraus - pražský představitel brentanovské školy. - In: Filozofický časopis. - Roč. 51, č. 1 (2003), s. 19-37.
- K Meinongově etické koncepci. - In: Filozofický časopis. - Roč. 52, č. 3 (2004), s. 371-391.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map